El portal del comerciant
Amb el suport de Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Menú:

Definició legal

Què és la venda ambulant o no sedentària?

Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats en instal·lacions comercials desmuntables o transportables.

Es considera venda ambulant la modalitat de venda no sedentària practicada en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en diferents llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.

Per a cada emplaçament concret, i per cadascuna de les modalitats de venda no sedentària que el comerciant es propose exercir, haurà de sol·licitar una autorització que serà atorgada per l'ajuntament respectiu.

Ja que el nombre d'autoritzacions disponibles és limitat a causa de l'escassesa de sòl habilitat a aquest efecte, la durada de les mateixes no podrà ser per temps indefinit, havent de permetre, en tot cas, l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals desemborsats pel comerciant afectes l acompliment de la seua activitat.

 

+info: Normativa reguladora de la venda no sedentaria en la Comunitat Valenciana

+info: Cens de mercats de venda no sedentaria de la Comunitat Valenciana

Definició legal (279)

T'interessa

Novedades

Retailcheck

Canal YouTube Afic

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa