El portal del comerciant

Menú:

Normativa

L'aplicació de la Directiva Europea de Servicis ha suposat la modificació de la legislació estatal i autonòmica en matèria de venda no sedentària.

A la Comunitat Valenciana, l'entrada en vigor de la Llei 3/2011, de Comerç de la Comunitat Valenciana, suposa l'adaptació del marc legal als preceptes de la Directiva de Servicis i la normativa estatal que regix les normes bàsiques d'aquest tipus de venda.

Les esmentades modificacions comportaràn la necessitat de revisar les Ordenances Municipals reguladores de la venda no sedentària.

>>>>> Consultar normativa reguladora 

 

Normativa (280)