El portal del comerciant

Menú:

Normativa especifica per matèries

1.- Horaris comercials
2.- Establiments comercials d´impacte territorial
3.- Franquícies
4.- Venda en rebaixes
5.- Vendes en liquidació/vendes en saldo
6.- Venda no sedentària
7.- Venda a domicili
8.- Venda a distància
9.- Registre d'activitats comercials
10.- Autoritzacions i comunicacions prèvies
11.- Reclamacions del consumidor
12.- Canvis i devolucions
13.- Garanties en la venda de béns de consum
14.- Preus i etiquetatge. Normatives específiques
15.- Factures i tiquets
16.- Publicitat
17.- Informació i cartells
18.- Denúncies sobre normativa comercial
19.- Competència
20.- Fires comercials
 

1.- Horaris comercials

Anar amunt

2.-Establiments comercials d´impacte territorial

Anar amunt

3.- Franquícies

Anar amunt

4.- Venda en rebaixes

Anar amunt

5.- Vendes en liquidació/vendes en saldo

Anar amunt

6.- Venda no sedentària

Anar amunt

7.- Venda a domicili

Anar amunt

 

 

8.- Venda a distància

Anar amunt

9.- Registre d'activitats comercials

  • El Registre d'Activitats Comercials (RAC) ha estat suprimit pel Decret Llei 5/2012 , de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives (DOCV núm. 6.814, de 9 de juliol)

Anar amunt

10.- Autoritzacions i comunicacions prèvies

Anar amunt

11.- Reclamacions del consumidor

Anar amunt

12.- Canvis i devolucions

Anar amunt

13.- Garanties en la venda de béns de consum

Anar amunt

14.- Preus i etiquetatge. Normatives específiques

Anar amunt

15.- Factures i tiquets

Anar amunt

16.- Publicitat

Anar amunt

17.- Informació i cartells

Anar amunt

18.- Denúncies sobre normativa comercial

Anar amunt

19.- Competència

20.- Fires comercials

Anar amunt

 

Normativa especifica per matèries (313)