El portal del comerciant

Noticies

 • 06 febrer 2019
  Els alumnes de Direcció de Cuina del CIPFP mostren el potencial de la carxofa al Mercat

  més

  Més informació
 • 06 febrer 2019
  GUARDAMAR. INFO D'AJUDES EMPREDEDORES I EMPRESES

  Ajudes emprenedors LABORA

  Obert el termini per a  SubvencionsFoment de l'Ocupació Foment de l'ocupació dirigida a l'Emprenedoria. Ajudes a persones desocupades que accedeixin al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors.
  La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per
  compte propi en projectes innovadors.
  1. L'import global màxim estimat per a finançar aquestes subvencions serà d'1.800.000 euros, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Servei Valencià de Ocupació i Formació per a 2019.
  2. La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:
  a) persones desocupades en general: 2.500 euros
  b) persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros
  c) persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros
  d) dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.
  Els imports establerts en les lletres a), b) i c) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.
  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà iniciarà al dia següent al de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2019.

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/06/pdf/2019_987.pdf

  Ajudes de Turisme Comunitat Valenciana
  empreses turístiques inscrites en el Registre General de Turisme de la Comunitat Valenciana a la data de la presentació de la seva sol·licitud (més info en l'enllaç i en el document adjunt): 
   http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/subvencion.html
  I d'altra banda les ajudes publicades per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, en diversos aspectes (Energia i Digitalització entre els més importants), més info. en l'enllaç:

  Energia:
   http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=324&itemid=100456&lang=es

  Digitalització: 
  http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7211:digitalitza-2&catid=435:programes-de-ajudes-per a-empreses-2019&lang=és&Itemid=100455

  Més informació
 • 05 febrer 2019
  SORTEO SAN VALENTÍN
  Més informació
 • 05 febrer 2019
  Subvencions per a fomentar la contratació en pràtiques de persones joves qualificades

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contratació en pràtiques a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Sol.licitants

  Pot ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana

  RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

   

  Més informació
 • 05 febrer 2019
  COMPRAR A MANISES TÉ PREMI

  COMPRAR A MANISES TÉ PREMI

  Bases para participar

  Més informació
 • 05 febrer 2019
  ENAMORA'T AL MERCAT! - PICANYA

  Campanya de promoció dels comerços del mercat municipal.

  Quan vingues al Mercat endus-te les boníssimes receptes de cuina que hem preparat per a vosaltres.

  Per al dia dels enamorats, cuína-li a la teua parella amb els millors productes i el teu millor amor.

  Més informació
 • 05 febrer 2019
  ENAMORA'T COMPRANT A BENISSA

  La campanya tindrà lloc des del divendres 8 al dijous 14 de febrer, i podran participar totes aquelles persones que realitzen les seues compres en qualsevol dels més de 100 comerços associats a la ACEB per un import igual o superior a 20 €. Aquestes compres donaran dret a participar en el sorteig de 5 sopars romàntics en restaurants associats, i per a això s'haurà de depositar el bitllet amb el tiquet de compra i amb les teues dades en les urnes habilitades en els comerços.
  Com més compres es realitzen i més participacions es depositen, més opcions es tindran per tal d'aconseguir algun dels sopars. Una mateixa persona no podrà obtindre més d'un premi.
  Els guanyadors dels premis d'aquesta Campanya Sant Valentí 2019 “Enamora’t comprant a Benissa” es coneixeran el dia 15 de febrer a les 10 hores en directe des de Ràdio Litoral Cadena SER.

  Més informació
 • 04 febrer 2019
  ENAMORA'T DEL COMERÇ LOCAL

  De l'1 al 14 de febrer per comprar als comerços adherits a la promoció participaras al sorteig de quatre sopars romàntics per a dos persones el dissabte 16 de febrer. El sorteig es cel·lebrarà el 15 de febrer i serà publicat en la fan page dels Comerços Associats de Novelda.

  Més informació
 • 01 febrer 2019
  ALZIRA: 12 MESOS 12 EMPRESES-FEBRER: LUTHIER DE VIENTO
  Més informació
 • 31 gener 2019
  FELIÇ SAN VALENTÍN

  Campanya promoció comercial a Petrer amb sorteig de 8 sopars romàntiques.

  Més informació
 • 31 gener 2019
  COMPRAR A MANISES TÉ PREMI

  BASES DE PARTICIPACIÓN

  Més informació
 • 31 gener 2019
  PEGO: HORARI COMERCIAL I CALENDARI

   

   

  AFIC-CREAMA PEGO informa sobre los domingos y festivos que podrán abrir los comercios. Resolución de 12 de noviembre de 2018 de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

   

  Domingos y festivos hábiles en 2019

  • 13 de enero. Domingo. Rebajas.
  • 14 de abril. Domingo de Ramos. Mayor afluencia turística.
  • 19 de abril. Viernes Santo. Mayor afluencia turística.
  • 21 de abril. Domingo de Pascua. Mayor afluencia turística.
  • 23 de junio. Domingo. Coincidencia de dos festivos.
  • 7 de julio. Domingo. Rebajas.
  • 12 de octubre. Sábado. Coincidencia de dos festivos.
  • 6 de diciembre. Viernes. Campaña de Navidad.
  • 15 de diciembre. Domingo. Campaña de Navidad.
  • 22 de diciembre. Domingo. Campaña de Navidad.
  • 29 de diciembre. Domingo. Campaña de Reyes.

   

  FESTIVOS LOCALES NO SE PUEDEN ABRIR

  • Día 3 de julio Festividad de Ecce-Homo
  • 26 de diciembre. Segundo Día de navidad

   

  Los horarios comerciales de la Comunitat Valenciana deben cumplir los siguientes requisitos:

   

  • Horario de apertura semanal (de lunes a sábado): 90 horas.
  • Es obligatorio exponer un cartel con los días y los horarios de apertura.
  • Se pueden abrir hasta un máximo de 11 domingos y festivos habilitados anualmente por la Conselleria competente en materia de comercio.
  • En esas 11 fechas, el horario es libre y no computa para las 90 horas semanales.

  Libertad horaria

  Disfrutarán de plena libertad de apertura los comercios con las siguientes características:

  • Comercios con menos de 300 m2 de sala de venta excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pyme.
  • Comercios dedicados principalmente a productos de pastelería y repostería, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas.
  • Tiendas de conveniencia.
  • Tiendas en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.
  • Los establecimientos dedicados principalmente (al menos el 80% de la superficie) a la venta de productos culturales.
  • Los establecimientos integrados en instalaciones de prestación de servicios turísticos, dedicados exclusivamente a los usuarios.
  • Tiendas en zonas declaradas de gran afluencia turística (ZGAT), en las temporadas en las que se extiende dicha consideración.
  • En las zonas acústicamente saturadas, esta normativa se aplicará según las condiciones establecidas por los ayuntamientos.
  • Es obligatorio exponer un cartel con los días de apertura y el horario.

   

  Més informació
 • 31 gener 2019
  SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ

  Adjuntem cartell informatiu.

  Més informació
 • 30 gener 2019
  GUARDAMAR DEL SEGURA. CAMPANYA DÍA DELS ENAMORATS 2019

  BASE 1r OBJECTIUS.
  La Regidoria de Promoció Econòmica, Mercats, Foment de l'Ocupació i Comerç
  organitza una campanya amb motiu del Dia dels Enamorats 2019 amb els objectius de
  fomentar l'oci i el temps lliure, incentivant d'aquesta manera les compres en
  el municipi de Guardamar del Segura.
  BASE 2n DENOMINACIÓ.
  Campaña del Dia dels Enamorats 2019.
  BASE 3r DATES DE REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA.
  La campanya es realçarà el dia, 14 de febrer de 2019.
  BASE 4a ÀMBIT TERITORIAL.
  L'àmbit territorial es desenvoluparà en el terme municipal de Guardamar del Segura.
  BASE 5a TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I
  DOCUMENTACIÓ.
  Cada establiment comercial podrà participar en la campanyes presentant el model
  de sol·licitud (Annex I) i una Declaració Responsable en la qual es manifesti que el
  titular es troba donat d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques, està
  al corrent del pagament dels impostos tributaris amb l'Ajuntament de Guardamar del
  Segura, la Tresoreria de la Seguretat Social i l'Agència Tributària (Annex II).
  La sol·licitud de participació i la documentació requerida es podrà presentar davant el
  Registre Municipal de l'Ajuntament des del dia 30 de gener de 2019 o si escau
  des de l'aprovació de les presents Bases, fins al 04 de febrer de 2019, en horari de
  matins de 9:00h a 14:00h, la seu electrònica (https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/), o
  qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
  del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  No obstant això, i depenent de la disponibilitat de marxandatge i cartelleria, una vegada
  finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es podrien admetre noves sol·licituds.
  BASE 6a DE L'ORGANITZACIÓ.
  L'organització de la campanya serà a càrrec de l'Ajuntament de Guardamar del
  Segura, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació,
  Mercats i Comerç, comprometent-se a lliurar a cada comerç participant en
  la campanya: cartells identificatius, marxandatge (en quantitat limitada a un nombre
  d'unitats, que no podran ser reposades i condicionada al nombre final de
  participants) durant els dies de la campanya i sense que suposi cap cost per als
  comerciants, indicant clarament que es tracta d'obsequis proporcionats per l'Ajuntament
  de Guardamar del Segura. L'organització podrà acordar amb l'oferta
  hotelera i de restauració de Guardamar del Segura, si així ho estima convenient cada
  establiment, un preu especial per a gaudir d'una nit d'hotel el mes de febrer
  de 2019, per a aquells interessats que aportin un tiquet de compra realitzada
  des del 7 al 14 de febrer de 2019 corresponent als establiments comercials
  inclosos en la campanya. L'organització serà a càrrec de les accions promocionals
  en els mitjans que estimi convenient per a la seva millor difusió.
  BASE 7a CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
  Les condicions de participació dels comerços participants en la campanya són les
  següents:
  • Els comerços participants es comprometen a millorar les condicions de venda del
  producte, en el % que cadascun estimi oportú, havent de comunicar que és
  per motiu de la campanya del “Dia dels Enamorats 2019”.
  • Els comerços participants es comprometen a obsequiar als seus clients amb motiu de la
  Campanya del “Dia dels Enamorats 2019” amb marxandatge proporcionat per l'organització,
  indicant clarament que és un obsequi que realitza l'Ajuntament
  de Guardamar del Segura amb motiu d'aquesta campanya, i sense que en cap cas
  suposi un cost per a aquests, tot això durant les dates de la promoció.
  BASE 8a FORÇA MAJOR.
  L'organització es reserva el dret, en cas de força major o de circumstàncies
  particulars sobrevingudes, de retardar, escurçar, prolongar, interrompre o anul·lar la
  Campanya del “Dia dels Enamorats 2019”.
  BASE 9a EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
  L'Ajuntament no es responsabilitza de l'ús inapropiat del material promocional ni
  de les condicions que el comerciant estableixi per a la venda dels seus productes durant
  la celebració la campanya, corresponent als propis establiments, l'haver de
  complir amb la legislació en matèria de consum i comerç interior.
  BASE 10a ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
  La participació en la campanya suposa l'acceptació íntegrament de les condicions
  establertes en les presents Bases.
  ANNEXOS I i II (adjunts)

  Més informació
 • 30 gener 2019
  AJUDES FOMENT D'OCUPACIÓ

  Adjuntem cartell informatiu.

  Més informació
 • 29 gener 2019
  Trobada sobre Ciberseguridad per a pimes i ajuntaments
  Més informació
 • 29 gener 2019
  El govern ja té redactat el projecte per reurbanitzar el carrer Sant Francesc

  L'ajuntament d'Alcoi ha presentat per ser finançat per Fons Feder de la Unión Europea, dins de l’EDUSI, el projecte de millora de l'accessibilitat i reurbanització del carrer Sant Francesc i les places de la Creu Roja i Ramón y Cajal. Aquest projecte està valorat en 404.000 euros, el 50% del finançament anirà a càrrec dels fons Feder de la Unió Europea, per valor de 10 milions d'euros per la creació d'una ciutat intel·ligent, sostenible i integradora. Actualment el projecte es troba a l'espera de rebre l'autorització definitiva que permetrà generar el 50% del crèdit i així licitar l'obra que té previst un termini d'execució màxim de 3 mesos.

   

  «Aquesta obra suposarà una millora considerable per poder visualitzar l’espai de vianants que uneix la Glorieta amb la plaça de Dins, de forma accessible, sense perill de lliscaments, i creant una plataforma única que ajudara a revitalitzar aquesta zona recuperant espai per a les persones, revitalitzant el seu entorn i fent-la més atractiva. Aquesta legislatura hem treballat molt obrint nous serveis al centre com el IVAM CADA ALCOI; el nous Campus de la UA, la comissaria de Policia Nacional, l’oficina PROP i l’oficina de Comerç així com oferint ajudes per obrir negocis, i ací tenim una mostra més de la nostra feina», ha indicat la regidora de Comerç, Vanessa Moltó.

   

  «Consideràvem important rehabilitar aquesta part que, en gran mesura, ja és una zona dedicada als vianants, millorant-la i fent-la més atractiva per atraure veïns i negocis. Esperem poder començar les obres als pròxims mesos per seguir revitalitzant el centre d’Alcoi d’una manera transversal com hem fet als últims anys» afegeix Moltó.

   

  El projecte consisteix en una plataforma única d'ús mixt tant en el carrer Sant Francesc com en les places de Ramón y Cajal i la Creu Roja, que aprofitarà per a les funcions de pas, d'estada i d'activitat, amb una circulació de vianants còmoda, segura i contínua. Tindrà un paviment de qualitat i funcional, serà de pedra natural per a les zones de vianants, ja que el granit aporta un efecte visual particular i una alta resistència al desgast, també hi haurà llambordes de llosa color òxid per a les zones de vianants amb accés vehicular per al veïnat i serveis, amb un paviment tècnic de llambordes per a superfícies de trànsit. Tot aquest paviment és autonetejable, té un gran poder antiadherent i hidrofòbic, a més d'una gran resistència al lliscament.

   

  En relació a l’aparcament i al trànsit, la reurbanització només afecta a Ramon i Cajal i ja s’han estudiat els efectes de la mateixa per part de la Regidoria de Mobilitat per posar les mesures oportunes.

   

  Aquest projecte forma part de les estratègies contingudes a l'estudi de reactivació del centre històric d'Alcoi elaborat per PATECO dintre de les accions que han anat desenvolupant-se a la mesa del centre de la que formen part Federació de Comerç, ACECA, Cambra de Comerç, Associació de veïns del centre, Al Centro i grups polítics de la corporació. Dintre d'aquesta mesa s’han treballat diverses actuacions:

  - Pacte pel centre: acord de tots el membre de la mesa per crear una partida al pressupost anual municipal destinada al desenvolupament de les distintes estratègies.

  -Línies de subvenció per obertura de nous negocis i per assolir els costos necessaris per a adaptar els locals a la normativa actual, donat que al centre històric les despeses per aquest concepte requereixen una major inversió que el qualsevol altra zona de la ciutat donades les característiques dels habitatges, enguany s'han acollit 29 negocis i ha suposat una despesa superior als 130.000 euros.

  - La creació d'un nou espai per l'obertura de l'oficina de comerç en el carrer Sant Francesc, amb la doble finalitat d'exercir funcions com oficina del centre, un lloc a peu de carrer on poder donar suport i assessorament a qualsevol iniciativa que tinga lloc al centre de la nostra ciutat.

  -La creació d'una marca per al centre de la nostra ciutat «Ací en el centre», que dóna cabuda i difusió a les diferents accions portades a terme en aquest enclavament.

   

  A banda d’aquestes iniciatives, des de totes les regidories s’està apostant pel centre tant amb la col·locació de serveis institucionals com amb altres iniciatives com el foment de la rehabilitació d'habitatges privats aconseguint participar en el pla ARRU; la rehabilitació de les fonts del centre històric; el parc infantil de Tirisiti, així com el tancament per les nits del parc de la Glorieta. Recordem diferents obres ja realitzades dins del Pla comercial en el carrer Mossén Torregrossa, Sant Llorenç i Avinguda País Valencià. També es va adequar el solar del forn Morú per aparcament i zona per a gossos, s’ha adequat el carrer Sant Jaume, amb un nou solar per aparcaments i pròximament s’instal·larà el sistema d’aparcament intel·ligent també en el centre d’Alcoi.

   

  D'altra banda, l'ajuntament també ha fet una aposta decidida pel nucli històric de la ciutat, i la col·locació de diferents serveis municipals en aquells punts que ajuden a regenerar els carrers que es troben fora del recorregut més noble. Als últims anys, s'ha inaugurat l'Àgora a la part de dalt del Mercat de Sant Mateu, els nous jutjats a la Placeta de la Mare de Déu; recentment la nova comissaria de Policia Nacional en la placeta les Xiques, i l’IVAM CADA Alcoi’.Igualment, s'ha treballat intensament perquè la nova seu de la Universitat d'Alacant estiguera en el carrer Sant Francesc, en la seu de la Cambra de Comerç, on ja està en marxa el primer curs de Magisteri.

  Més informació
 • 29 gener 2019
  OFICINA D'INFORMACIÓ Al CONSUMIDOR DE RIBA-ROJA

  L'OMIC de Riba-roja és un servei públic municipal de caràcter gratuït per als veïns i veïnes de la localitat. Aquest servei, presta informació, assessorament i tramita reclamacions a aquelles persones que han tingut algun problema amb les empreses que presten de béns o serveis.


  L'OMIC de Riba-roja defensa els drets dels consumidors i consumidores del municipi.


  Horari: De 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.


  Instal•lacions en l'Agència de Desenvolupament Local C/Eusebio Benedito, 30


  És aconsellable demanar cita prèvia en el ☎️ 962779296 omicRibaRoja

  Més informació
 • 28 gener 2019
  Arriba a Alcoi una nova edició del Winter Black Swing Festival

  Del 31 de gener al 4 de febrer tindrà lloc una nova edició del Winter Black Swing Festival, han explicat tots els detalls en roda de premsa.

  De moment ja hi ha 470 inscrits sent el 15% de procedència internacional. Ací podeu descarregar la guia amb tota la informació: http://docs.wixstatic.com/ugd/49b0df_2848c6833a0b47f18215f05678937cb4.pdf

  Més informació
 • 28 gener 2019
  La Ministra d'Indústria, Comerç i Turisme visita AITEX

  La Ministra d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Espanya, Reyes Maroto visita AITEX, Associació d'Investigació de la Indústria Tèxtil d'Alcoi, que assaja i certifica articles i materials tèxtils amb aplicació a molt diversos sectors.

  Acompanyada per l'Alcalde Toni Francés, el President d'AITEX Rafael Pascual, el Delegat de Govern a la Comunitat Valenciana Juan Carlos Fulgencio, la Secretària Autonòmica d'Economia Blanca Marín, la Directora de l'IVACE Julia Company i representants d'agents econòmics i empresarials de la ciutat, han conegut les instal·lacions d'AITEX de primera mà.

  Més informació

 • Pàgina 8 de 462

 • Mostrant del 141 fins al 160 d'un total de 9240 registres

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible