El portal del comerciant

Noticies

 • 17 octubre 2019
  NIT DE TAPES AL MERCAT MUNICIPAL

  Reserva dissabte que ve dia 19 d'octubre en la teua agenda, perquè al Mercat Municipal es celebra la Nit de Tapes a un preu de 2 euros (tapa + beguda) amb productes d' excel·lent qualitat. A més hi haurà un muntó de sorpreses, música en directe, animació infantil i moltes coses més. Així que vine a la Nit de tapes al Mercat Municipal.

  Més informació
 • 17 octubre 2019
  Vols les claus del Centre i guanyar-te el lloguer d’un any en un piset del centre?

  El repte:

   

  Viure en el cor d’Alcoi agrada, i per això, des de l’Ajuntament d’Alcoi volem que el nostre Centre torne a bategar amb més força que mai. I la millor manera és regalar-te el lloguer d’un pis durant 12 mesos.


   

  Per a això, només hauràs de competir amb una altra parella i superar el nostre gran repte: viure durant 6 dies en la mateixa “Bandeja” en una magnífica casa modular plantada en la plaça d’Espanya, convertir-te en el millor influencer del Centre i superar divertits reptes per a aconseguir eixe gran premi: “un lloguer de 365 dies en el Centre d’Alcoi”.

   

  T’hi atreveixes?

   

  Envia’ns un vídeo de menys d’1 minut de duració abans del 27 d’Octubre a: viurealcentre@alcoi.org i explica'ns de forma creativa, original, dinàmica i enginyosa per què vos encanta el Centre d’Alcoi i per què sou les persones perfectes per a viure aquesta gran experiència.

  No ho penseu més, afanyeu-vos, sigueu originals i envieu ja el vídeo que vos faça amo de les claus del centre.

   

  El 29 d’octubre anunciarem a les dues parelles participants!

  BASES

  Més informació
 • 16 octubre 2019
  LA MOSTRA D'EMPRESES, COMERÇOS I PROFESSIONALS D'ALGEMESI - 18, 19 i 20 octubre

  La MOSTRA és una fira reservada a la participació d’empreses, comerços i professionals d’Algemesí, sent el saló de l’economia, el comerç i l’empresa d’Algemesí. Durant els tres dies de la fira hi haurà diverses atraccions i jocs gratuïts per als més menuts.  Al llarg del cap de setmana es programaran diverses activitats com ara presentacions de productes i serveis a càrrec de les empreses i els professionals que hi participen, així com una zona dedicada a degustacions gastronòmiques i restauració. Enguany també fira de l'automòbil.

  El Centre Polivalent que acull la Mostra compta amb parquing gratuit.

  Més informació
 • 16 octubre 2019
  ‘Tejiendo redes entre mujeres para empoderarte, emprender y conectar’
  Més informació
 • 16 octubre 2019
  QUART DE POBLET ENCARA LA RECTA FINAL DE LA III GAL·LA PREMIS "Q" AL COMERÇ I LA INICIATIVA EMPRENEDORA LOCAL 2019.

  El pròxim 30 d'octubre, Quart de Poblet viurà la "III Gal·la Premis "Q" al comerç i a la iniciativa emprenedora local 2019", un esdeveniment que es troba ja en la seua recta final i del qual ja es van coneixent tots els detalls. Amb l'objectiu d'ultimar els últims serrells, el regidor d'Ocupació i promoció econòmica i Comerç, Ángel Lorente, ha tornat a reunir-se amb l'Associació de Comerciants ACQ.
  Ja es coneix a la que serà la presentadora d'aquesta gala, que se celebrarà a les 20 hores en el Centre Cultural el Casino, la periodista i escriptora valenciana Emma Tomás, que en les seues 28 anys ja té experiència tant en premsa com en ràdio, televisió, gabinets i agències de comunicació. Tomás, que és conductora del canal de Youtube Diàlegs, ha sigut presentadora de concerts de banda, recitals de poesia o presentacions de llibres com Sentimentar de "Lameuapau".
  A més, un altre dels grans atractius d'aquesta tercera edició és la projecció d'un audiovisual amb el qual es vol fer protagonista a totes les candidatures dels Premis Q 2019, però també a la ciutadania.
  En aquest audiovisual es mostraran diferents enfocaments amb l'objectiu d'incentivar la compra local i posar en valor tant el comerç local com la iniciativa emprenedora, una aposta de valor i de futur per a Quart de Poblet.
  Així, el regidor d'Ocupació i promoció econòmica, Ángel Lorente, explica que "els premis "Q" al Comerç i la iniciativa emprenedora van nàixer fa dos anys amb l'objectiu de donar suport tres valors de la marca Quart de Poblet que el comerç local ha fet seus: l'accessibilitat, la sostenibilitat i l'excel·lència. Amb aquesta iniciativa pretenem visibilitzar-los i reconéixer-los. Uns valors als quals també se sumen les categories iniciativa emprenedora, juvenil, dona i innovadora, que en el seu conjunt contribueixen al desenvolupament econòmic local i al foment de la cultura emprenedora al nostre poble, motors sens dubte de l'impuls de l'economia local i reflex d'una part important del model econòmic del nostre municipi, present i futur".
  D'altra banda des d'ACQ recorden el naixement dels premis i el seu actiu paper donant-los suport, ja que "iniciatives com aquesta fan que el comerç s'il·lusione i compte amb altres escenaris on el treball diari i el seu reconeixement prenen un paper rellevant".

  Enllaç ajuntament

  Més informació
 • 15 octubre 2019
  TALLER DE FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL PER A COMERÇOS - PICANYA

  PUC FER BONES FOTOGRAFIES AMB EL MÒBIL PER AL MEU COMERÇ?

  Enfocar, enllumenar, enquadrar... en són algunes qüestions que tractarem en aquest pràctic taller.

  És necessari per a poder participar, disposar de telèfon mòbil amb càmera (Smartphone) o Tablet amb conexió a internet o wifi, i que el telèfon tinga actualitzada la darrera versió de software i la bateria carregada, així com espai lliure per a descarregar aplicacions que s'utilizaran al llarg del curso i per a realitzar microvideos.

  L'Associació Empresarial AEPI i Cámara València, en col·laboració amb l'Ajuntament de Picanya, promouen aquest taller per a tots els comerços de Picanya interessats, tindrà lloc el dijous 24 d'octubre de 14 a 17h. al CDL ALQUERIA DE MORET; la inscripció és gratuïta.

  Per a inscriure's, ací yes

  Més informació
 • 15 octubre 2019
  PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL 2019 - PICANYA

  De conformitat amb allò que es preveu als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el que es determina a les Bases Reguladores del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València número 159 de data 18 d’agost de 2017 es publica Convocatòria Pública per a l’atorgament de les Ajudes Econòmiques al Foment de l’Ocupació. El text complet de la Convocatòria pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans), codi 475260

  Primer: Beneficiaris

  La totalitat de les ajudes convocades es destinaran a dues modalitats d'alta a la Seguretat Social que es produesquen des del 16 de novembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019, i són:

  A- empreses que contracten persones aturades empadronades a Picanya, tot amb els requisits i condicions específiques de les Bases Reguladores

  B- persones que estant aturades, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Valencià d’Ocupació i Formació, inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) -com a treballador o treballadora autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula mercantil legalment admesa en dret-

  Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA

  L’alta a la Seguretat Social de la persona treballadora que dóna dret a l’ajuda haurà de ser efectiva abans de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.

  Les persones contractades han de ser empadronades a Picanya, al menys, tres mesos abans de la data de publicació de la convocatòria a la BDNS.

  La sol·licitud requereix de la següent documentació:

  • Documentació acreditativa de la persona sol·licitant, en cas de persona jurídica: CIF de l’empresa. Aquesta acreditació es considera subsumida en la certificació electrònica.
  • Documentació acreditativa de la representativitat legal, en cas de persona jurídica (poders notarials, escriptura de constitució, autorització de la representació,...). Aquesta acreditació es considera subsumida en la certificació electrònica.
  • Documentació identificativa de la persona contractada (NIF) o formulari d’autorització de consulta de dades degudament emplenat i signat.
  • Certificat original de la Tresoreria de la Seguretat Social com que l’empresa està al corrent en les seues obligacions, en cas de no autoritzar-ne la consulta
  • Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta.
  • Contracte de Treball que dóna lloc a l'ajuda i comunicació del mateix al centre SERVEF d'ocupació.
  • Document d'alta de la persona treballadora a la Seguretat Social.
  • Document d’Alta de la Demanda d’Ocupació (DARDE) de la persona treballadora contractada actualitzat fins a la data de contractació.
  • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als apartats 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)

  Modalitat B: AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

  L’activitat en l’àmbit del RETA ha de ser radicada a Picanya o bé la persona titular de l’alta a la Seguretat Social ha d’estar empadronada a Picanya.

  L’inici de l’activitat i l’Alta inicial en el RETA ha de produir-se entre el 16 de novembre de 2018 i el 30 de juny de 2019. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).

  La sol·licitud requereix de la documentació que a continuació es relaciona:

  • Document de la demanda d'ocupació (DARDE) actualitzat, a la data d’Alta de l’Activitat al RETA.
  • Informe de Vida Laboral de la persona sol•licitant de la subvenció, actualitzat a data de presentació de la sol•licitud.
  • Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037)
  • Certificació de l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.
  • Certificat original de trobar-se al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social, tant de la persona autònoma (en cas de no autoritzar-ne la consulta) com de la societat a la que pertany, si és el cas.
  • Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta, com de la societat a la que pertany, si és el cas.
  • L’Ajuntament de Picanya podrà demanar factures corresponents a les despeses per a les quals se sol·liciten aquestes ajudes, per un import superior a la quantia de l’ajuda.

  Aquestes factures hauran d'estar emeses durant el període que comprèn els tres mesos previs al començament de l'activitat i fins el dia de la sol•licitud.

  A més, hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb justificació del destinatari. A aquests efectes no s'admeten impressions de pantalla d'Internet.

  • Pla d’Empresa que reflectirà tota la informació necessària per descriure l’activitat segons model normalitzat, acompanyat dels Curricula de totes les persones promotores.
  • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)

  Segon: Objecte

  S’atendràn les sol·licituds de les dues línes d’ajudes establertes, ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya o d’altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya, atorgant-se les ajudes pel règim de concurrència competitiva, d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores.

  Tercer: Bases Reguladores

  Les Bases Reguladores son les aprovades per Junta de Govern de l’Ajuntament de Picanya en data 2 d’agost de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de València número 159 de data 18 d’agost de 2017.

  Quart: Quantia

  Per a atendre l’import de les ajudes a concedir en la present convocatòria, queda afectada l’Aplicació Pressupostària 241.489 consignada per a Foment de l’Ocupació per un total de 3.600,00€.

  S’atendràn les sol·licituds de les dues línes d’ajudes establertes a raó de 1.200€ per sol·licitud que acomplesca els requisits.

  No obstant això, de conformitat amb l’article 55 del Reial Decret 887/2006, no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat per a atendre totes les sol·licituds aprovades fòra suficient.

  Cinquè: Termini de presentació

  S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publicació de l’estracte de la Convocatòria al BOP de València fins al 15 de novembre de 2019, en la que es contemplen les altes en seguretat social amb caràcter retroactiu des del 16 de novembre de 2018.

  Sisè: Altres dades

  a.- Les sol·licituds, una per a cadascún dels contractes o alta a la Seguretat Social per als que se sol·licita ajuda de la present convocatòria, es presentaran atenent al procediment i models establert a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Picanya (http://www.picanya.org/administracio/oficina-virtual), associats a la present convocatòria:

  1. Ajudes a la Contractació DL.093
  2.  Ajudes a la Iniciativa Emprenedora DL.171

  A la tramitació de la sol·licitud s’acompanyarà la documentació assenyalada a les Bases Reguladores segons la linia d’ajuda a la que s’opte.

  En cas de presentar més d’una sol·licitud d’ajuda en aquesta convocatòria, la persona interessada presentarà una sola vegada la documentació comuna reflectida a les Bases (acreditació de la representativitat legal, per eixemple), indicant expressament aquella altra sol·licitud a la que va presentar la documentació a que es fa referència.

  En el cas que els documents exigits que han d’aportar-se juntament amb la sol·licitud de concessió d’ajudes, estigueren en poder de l’Ajuntament de Picanya, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen, la persona sol·licitant pot acollir-se al que s’estableix a l’article 53.1.d) de la Llei 39/2015, presentant un escrit on es farà constar la data, el codi d’identificació del procediment o expedient i la voluntat de què s’utilitze la documentació que es relaciona a l’escrit per al nou procediment.

  Quan la sol·licitud no acomplesca els requisits establerts a la present convocatòria o a les bases reguladores, o no s’aporte la documentació exigible, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, es requerirà a la persona/entitat sol·licitant per a que en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fera, es considerarà desistit de la petició i es dictarà resolució en aquest sentit.

  b.-La persona física o jurídica beneficiària estarà al que es disposa a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya, a les Bases Reguladores i a la Convocatòria en vigència.

  La justificació de l’objecte de subvenció es realitzarà d’acord amb els terminis establerts per a cada Modalitat, s’haja ingressat o no l’ajuda.

  El tràmit per a la justificació és l'indicat a l'Oficina Virtual amb el codi:

  1. Ajudes a la Contractació DL.164
  2.  Ajudes a la Iniciativa Emprenedora DL.172

  La deguda justificació en forma i termini, del objecte de sol·licitud és obligació de la persona física o jurídica sol·licitant.

  c.-Per a facilitar-ne la tramitació, es posa a disposició de les persones interessades a l’Oficina Virtual, una Guia per a la Tramitació i la Justificació de les Subvencions de Foment de l’Ocupació.

  d.-Els documents model es troben a disposició a l’Oficina Virtual (http://www.picanya.org/administracio/oficina-virtual) de l’Ajuntament de Picanya.

  Descarrega la Guía de Tramitació i Justificació ací, yes

  Més informació
 • 14 octubre 2019
  TALLER: VENDER A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK E INSTAGRAM

  El próximo miércoles 16 de octubre en la localidad de Callosa de Segura, en el marco del Plan de Apoyo al Comercio minorista 2019 impulsado por la Cámara de Comercio de Alicante, en colaboración del Consorcio para el Desarrollo Económico Vega Baja (CONVEGA) la concejalía de comercio del Ayuntamiento de Callosa de Segura pone en marcha el taller “Vender a través de las Redes Sociales: Facebook e Instagram”. El taller, de 3 horas de duración, se desarrollará en horario de 15:00 a 18:00 horas en la Casa de la Juventud y cuenta con 25 plazas, de forma gratuita, dirigido a comerciantes, empleados de comercio y emprendedores del sector comercial minorista. El taller será impartido por Mª José Machado. Inscripciones: Online: https://www.camaralicante.com/inscripcion/inscripcion… Convega Tlf. 965307072 Ayuntamiento de Callosa de Segura Tlf. 965310550

  Més informació
 • 11 octubre 2019
  FIRELDA. 7a EDICIÓ DE LA FIRA DEL COMERÇ D'ELDA

  Des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Elda, a través de la *AFIC (Agència municipal per al Foment de la Innovació Comercial) s'ha programat, juntament amb el col·lectiu d'Associacions de Comerciants d'Elda, la celebració de la  7a Edició de la FIRA DEL COMERÇ D'ELDA: “*FIRELDA”.

  L'esdeveniment, que té com a objectiu principal promocionar els comerços i serveis de la  localitat, amb la finalitat d'afavorir la venda dels seus béns i serveis, a través de l'impuls del seu coneixement i difusió entre consumidors locals i visitants, s'ha previst en aquesta ocasió per al cap de setmana del  19 i 20 d'octubre, a l'entorn de la Plaça *Castelar d'Elda.

  Recollint els suggeriments d'expositors i associacions de comerciants *FIRELDA enguany passarà a celebrar-se el mes d'octubre, en lloc d'el mes de novembre, com en les anteriors edicions del certamen; dates prèvies al canvi horari d'hivern, que permetran gaudir *FIRELDA amb una hora més de llum solar.

  En aquesta ocasió *FIRELDA comptarà amb 60 punts de venda, que integraran a representants de tots els sectors comercials de la localitat: podrem trobar exposicions de roba i complements, calçat, decoració, llar, *muelbles, electrodomèstics, joguets, regals, alimentació i restauració.

  A més *FIRELDA comptarà amb una contínua animació per a tots els públics, amb actuacions en la “petxina de la Plaça *Castelar”: exhibicions de dansa, *dj´s, i música en directe.

  Així mateix, seran molts els expositors que durant el transcurs de la Fira, realitzaran demostracions, promocions, sortejos i activitats... que posaran en valor els seus establiments, dinamitzant al seu torn el recinte firal en tot el seu recorregut.

  El recinte firal també comptarà amb la presència de diferents *ONGs de la ciutat, Creu Roja i un punt permanent d'informació i atenció al públic de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Elda.

  Horaris:

  *FIRELDA obrirà les seues portes el públic el dissabte 19 d'octubre des de les 11,00 fins a les 22 hores  i el diumenge 20 d'octubre des de les 11,00 fins a les 21 h, tots dos dies de manera ininterrompuda.

  Tota L'actualitat relacionada amb *Firelda (expositors, programa d'activitats, actuacions...) també es podrà consultar EN INTERNET a través del PORTAL DEL COMERCIANT D'ELDA (elda.portaldelcomerciante.com) i el WEB MUNICIPAL:(www.elda.es)  a través de l'apartat COMERÇ

  Més informació
 • 10 octubre 2019
  *FOCUS PIME I EMPRENEDORIA COMARCA L'Alacantí

  INNOVACIÓ TERRITORIAL I NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCIS: En aquest *Focus, coneixerem de primera mà les experiències d'empreses de diferents sectors que han dut a terme innovacions tecnològiques. Així mateix, hi haurà una taula redona dels espais *Coworking com a catalitzadors importants d'iniciatives empresarials innovadores. El punt final el posarà Cristina Gaona parlarà de les principals característiques que defineixen al comerç en l'actualitat i quins són els aspectes més destacats que s'han de perseguir per a cobrir les necessitats i expectatives del consumidor. La fi última de la seua intervenció és argumentar la importància de generar valor en els projectes comercials a l'hora d'assegurar l'èxit dels mateixos i com la innovació està sent clau en el desenvolupament del comerç.

  Més informació
 • 10 octubre 2019
  Comerços adherits a Targeta Alzira
  Més informació
 • 08 octubre 2019
  CURS COM FER CREIXER EL TEU NEGOCI AMB GOOGLE ADS
  Més informació
 • 07 octubre 2019
  DÉNIA SHOPPING PARTY

  La actividad se desarrollará en horario comercial de mañana y tarde, y en ella participarán 39 comercios de equipamiento personal, como moda mujer, hombre y niño, óptica, perfumería, calzado, bolsos o joyería.

  Para dinamizar las compras se ha programado música en vivo y bailes Lindy hop por la mañana y por la tarde talleres infantiles de maquillaje de fantasía, tatuajes temporales, diseña tu bolsa shopping y diseña tu chapa, batucada y Street dancers. Además las primeras compras de la mañana y de la tarde en las tiendas inscritas en la actividad tendrán premio.

  Se pueden consultar las tiendas inscritas en www.denia.es y en el folleto en papel que se repartirá en las tiendas.

  Més informació
 • 07 octubre 2019
  Dissabte que ve 12 d'octubre hi haurà mercat setmanal a Benissa

  La regidoria de comerç, a través d'AFIC-CREAMA, informa que el pròxim dissabte 12 d'octubre, festiu nacional, hi haurà mercat setmanal, tant de fruita i verdura ubicat al carrer Sant Josep, com de roba i complements que s'emplaça als carrers Sant Nicolau i Hort de Bordes.

  Més informació
 • 07 octubre 2019
  Cicle de Comerç ADL /AFIC CREAMA FACPIME DIPUTACIÓ

  Més informació
 • 04 octubre 2019
  LA III GALA DELS PREMIS "Q" Al COMERÇ I LA INICIATIVA EMPRENEDORA IMPULSADA PER L´AFIC SE CELEBRARÀ EL 30 D'OCTUBRE..

  Aquest esdeveniment s'ha consolidat en la seua tercera edició en la qual s'han presentat 28 candidatures en diferents distincions, convertint-se en una referència per al sector econòmic local.
  La gala és un magnífic aparador tant per a comerciants com per a persones emprenedores del municipi. Enguany compte entre els seus atractius amb la projecció audiovisual de les candidatures participants i de la ciutadania, com a actors principals de la compra a Quart de Poblet.
  Els guardons relatius a la iniciativa empresarial estan dotats amb 500 euros cadascun i es divideixen en tres categories en les quals es premia la més innovadora, la juvenil i a la dona emprenedora. En aquests casos, és la ciutadania la que decideix, a través d'una consulta desenvolupada des de la plataforma de Govern obert, Ajuntament Obert.
  Quant a les categories relacionades amb el comerç es reconeix la sostenibilitat, l'accessibilitat i la iniciativa innovadora. Tots ells també comporten una dotació econòmica de 500 euros i han sigut concedits per un comité avaluador.
  L'edil Ángel Lorente ha agraït la participació tant per part dels comerços i persones emprenedores que han optat a rebre aquests reconeixements, com dels veïns i veïnes que s'han implicat, votant per a triar les candidatures guanyadores. A més, el regidor també ha volgut destacar el gran suport brindat des de l'Associació de Comerciants de Quart de Poblet (ACQ).
  En aquest sentit, Lorente ha destacat que "pràcticament s'ha mantingut el mateix nivell de participació, la qual cosa, sens dubte, consolida aquests premis". D'igual forma el titular de Comerç ha assenyalat que "més enllà dels guardons que s'entreguen, en realitat, tots i totes poden sentir-se guanyadors perquè, com ja comprovem en anys passats, el nivell és molt lligue".
  Finalment, el regidor ha explicat que "l'objectiu primordial és impulsar i visibilitzar la qualitat del nostre comerç, i el talent i la capacitat innovadora que es mou a Quart de Poblet, grans motors del desenvolupament local".

  Més informació
 • 04 octubre 2019
  FIRA DE COMERÇ DE BURJASSOT

  Un any més, la Fira del Comerç i l’Hostaleria de Burjassot donarà l’oportunitat als veïns i veïnes del municipi de conéixer millor els comerços i els serveis de què disposen. Una fira que tindrà lloc del 4 al 6 d’octubre, al Parc de la Granja.

  Comptant amb la col·laboració de la regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats, dirigida per la regidora Rosa Cosa, la fira està organitzada des de l’Associació de Comerç i Servicis de Burjassot, juntament amb el Mercat Municipal l’Almara, l’Associació d’Hostalers Reunits Activament de Burjassot (AHORA Burjassot) i Empresaris de Burjassot. També compta amb la col·laboració de CEMEF.

  L’horari de la Fira per al dia de la seua obertura, el divendres 4 de setembre, serà de 19h a 20h per als comerços, mentre que els llocs d’hostaleria estaran oberts fins a les 00:30h. No obstant això, aquells comerços que vulguen allargar el seu horari també podran fer-ho. El dissabte 5 d’octubre, la Fira obrirà a les 11h, mentre que a les 12h, tindrà lloc la inauguració oficial. Aqueix dia, les parades hostaleres allargaran el seu horari fins a les 01:30h. Els comerços estaran fins a les 20h, encara que també podran allargar el seu horari si ho desitgen. Finalment, la Fira obrirà el diumenge 6 d’octubre a les 11h i quedarà clausurada a les 20h.

  Els establiments participants mostraran als burjassoters i als visitants aquesta genial iniciativa comercial, els productes i el treball que realitzen i que posen a la disposició dels seus clients. Aquesta gran trobada entre comerciants i veïns que ha demostrat, en altres edicions, ser tan positiu per al comerç local, comptarà també amb la possibilitat de degustar els millors productes elaborats pels hostalers en el moment.

  Més informació
 • 03 octubre 2019
  XVIII Trobada de Dones Empresàries i Emprenedores de Torrent.

  Aquest és un esdeveniment que pretén posar en valor el paper de la dona en el món del comerç i els negocis, a més de ser un fòrum on compartir experiències.

  Serà el dijous 3 d'octubre de 2019, en la Sala d'actes de la Casa de la Dóna de Torrent – C/Músic Mariano Puig Yago, 8.

  La trobada s'iniciarà a les 13.45 hores amb un servei d'àpats de benvinguda, a les 14.30 hores tindrà lloc la ponència “El teu negoci: La teua passió”, a càrrec de Ami Bondía, periodista i formadora, col·laboradora habitual en temes d'emprenedoria en mitjans com TVE i El Pais. 

  Confirmació d'assistència abans del 30 de setembre en l'adreça ideatenvios@torrent.es, indicant el nom del seu comerç i el de la persona assistent.

  Més informació
 • 03 octubre 2019
  V Fira Castelló Street Market

  Productes Outlet, roba, sabates i complements.

  Més informació
 • 02 octubre 2019
  MERCAT EXTRAORDINARI TOTS SANTS PER A LA VENDA DE FLORS
  Més informació

 • Pàgina 7 de 487

 • Mostrant del 121 fins al 140 d'un total de 9739 registres

T'interessa

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible