El portal del comerciant

Noticies

 • 22 novembre 2018
  XVIII CONCURS ESCAPARATISME

  El concurs consisteix en premiar l'aparador millor decorat, establint-se categories diferents de premis, i otorgant-se deu. Primer premi: 800 € Segon premi: 500 € Tercer premi: 300 € Cinc accèsit de 150 € Premi “Ingeni” de 150 € Premi “Gràcia” de 150 € Premi "Decoració tradicional" de 150 € Dos Premis Votació Popular en Facebook de 150€ La inscripció és gratuïta. Les sol·licituds es realitzaran a través de la nostra àgina web: https://www.idea-alzira.com/escaparatismo ,  correu electrònic ( comunicacion.idea@alzira.es). Podran participar tots els comerços minoristes del municipi (epígrafs IAE grups 64, 65, 66.1 i 66.2). La visita del jurat es realitzarà el dimarts 11 de desembre i este resoldrà l'adjudicació dels premis el 20 de desembre en el Saló d'Actes de l'Ajuntament d'Alzira. La votació popular de Facebook es realitzarà del 11 al 17 de desembre. El sistema de votació consistix en el recompte dels "me gusta" que valdran 1 punt cadascun A aquells comerços que facen acte de pressència se'ls obsequiarà amb un detall.

  Més informació
 • 22 novembre 2018
  Mercat de Nadal
  Més informació
 • 22 novembre 2018
  ONDARA CELEBRA EL SEU TERCER CAP DE SETMANA DE LA FIRA DE FIRES 2018 AMB LA MATINAL MOTERA, LA DEGUSTACIÓ GASTRONÒMICA AL PRADO, LA CONCENTRACIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS, LA FIRA D’ATRACCIONS I LA GASTRONÒMICA

  Per a culminar un mes de novembre dedicat als esdeveniments firals dins de la XXXIII Fira de Fires Ondara 2018, aquest tercer cap de setmana (24 i 25 de novembre) el protagonisme recaurà en la Matinal Motera, la Degustació Gastronòmica al Prado, la Concentració de Vehicles Clàssics, la Fira d’Atraccions i la Fira Gastronòmica.

  Més informació
 • 21 novembre 2018
  El Mercat de Vinaròs inaugura el nou espai de degustació

  El Mercat de Vinaròs ha inaugurat aquest matí el nou espai de degustacions amb la presència de l’alcalde de Vinaròs, Enric Pla, Domènec Fontanet, regidor de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Vinaròs, Àngel Martínez, president del Mercat Municipal, i Nacho Costa, director general de Comerç i Consum.

  Domènec Fontanet, regidor de Comerç i Consum, ha iniciat explicant que “Avui encetem una primera fase que s’ha basat en la compra de mobiliari per tal de vestir la zona gastronòmica del Mercat de Vinaròs, amb mobiliari com són taules i cadires per tal de donar-li un ús més social. En la segona fase es preveu baixar el sostre i posar una il·luminació adequada per fer més agradable l’espai”.

  Àngel Martinez, president del Mercat de Vinaròs, ha destacat que des de l’Associació de Venedors, s’intenta que el mercat no només siga un lloc on comprar productes, sinó que també es convertisca en un punt de trobada per a la ciutadania, un lloc dinàmic, social i d’oci, motiu pel qual s’ha creat el nou espai de degustacions on els ciutadans i ciutadanes de Vinaròs i poblacions veïnes que vinguin a comprar al Mercat Municipal podran comprar els productes del mercat, cuinar-los i menjar-se’ls en el mateix recinte gaudint d’un espai decorat amb mobiliari d’estil vintage.

  En aquest moments hi ha una demanda per part de les parades del mercat de donar oportunitat al públic de disposar de productes de proximitat per comprar però també del servei de degustar-los.

  Enric Pla, alcalde de Vinaròs, ha destacat que des del primer moment, aquest consistori s’ha centrat en la dinamització del Mercat Municipal convertint-lo en un espai viu a l’altura dels nous mercats del segle XXI i ha remarcat que “El mercat del futur és un mercat que aposta per una dinàmica més ampla, nosaltres creiem en una societat de l’slow food, on el producte de qualitat i proximitat no siga un producte de luxe, sinó que siga de fàcil accés en les nostres vides quotidianes”.

  Nacho Costa, director general de Comerç i Consum, ha indicat que el mercat del segle XXI no ha de ser només una activitat econòmica, s’ha de convertir en algo més, en un punt de trobada on l’oci i la qualitat dels productes es donen la mà. “Aquesta és l’aposta de les administracions públiques, crear mercats que superen el que és estrictament l’activitat econòmica”, ha estacat Nacho que també ha informat que en aquests moments s’està treballant en la implantació “Mercat excel·lent” que de ben segur el Mercat de Vinaròs complirà els requisits per aconseguir aquesta qualificació.

  Més informació
 • 21 novembre 2018
  XXIII CONCURS D'APARADORS 2018
  Més informació
 • 21 novembre 2018
  L'espai Àgora acull la jornada 'Cata en Innovació: Smart Cities mitjançant la Compra Pública d'Innovació'

  Més informació

  Més informació
 • 21 novembre 2018
  Alcoi ha estat elegida per acollir la XX edició de 'Ciencia en Acción'

  Alcoi forma part des de fa anys de la Xarxa de ciutats per la Ciència i la Innovació, i la xarxa Innpulso, apostant, de forma decidida les últimes legislatures, per la ciència i la divulgació científica. Aquesta important trajectòria, ha sigut, sens dubte, un dels motius pel que la ciutat ha estat elegida per convertir-se en la seu de la propera edició del concurs internacional «Ciencia en Acción» en l’any del seu vintè aniversari, concurs que es celebra cada any a una ciutat d’Espanya. La celebració de les dues dècades de «Ciencia en Acción» tindrà lloc a Alcoi a l’octubre de 2019.

  Més informació
 • 21 novembre 2018
  CAMPANYA NADAL COMPARTIT
  Més informació
 • 20 novembre 2018
  DIES D'OBERTURA ESTABLIMENTS COMERCIALS SITUATS A LA COMUNITAT VALENCIANA

  1. Aquesta llei estableix que, amb caràcter general, els diumenges i festius es consideren no laborals, però, no obstant això, s’habilitaran per a cada any fins a un màxim d’onze diumenges o festius en què els establiments podran romandre oberts al públic per a desenvolupar la seua activitat comercial. Així mateix, disposa que el calendari de diumenges o festius que s’habiliten per a un període de 12 mesos, que coincidirà amb l’any natural, es determinarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, amb audiència  1. Amb caràcter general, i per a tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, durant el període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, els establiments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i festius següents:

  13 de gener de 2019 – Diumenge. Rebaixes d’hivern.

  14 d’abril de 2019 – Diumenge de Rams. Major afluència turística.

  19 d’abril de 2019 – Divendres Sant. Major afluència turística.

  21 d’abril de 2019 – Diumenge de Pasqua. Major afluència turística.

  23 de juny de 2019 – Diumenge. Coincidència de dos festius

  7 de juliol de 2019– Diumenge. Rebaixes d’estiu.

  12 d’octubre de 2019 – Dissabte. Festa nacional d’Espanya. Coincidència de dos festius.

  6 de desembre de 2019 – Divendres. Dia de la Constitució. Campanya Nadal.

  15 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal.

  22 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal.

  29 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Reis.

  2. Els ajuntaments podran exercir les facultats que els atorga l’article 23 de la Llei 3/2011, de comerç de la Comunitat Valenciana, en la nova redacció donada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

  L’exercici de les competències municipals previstes en les lletres a, b i d de l’article 23.1 esmentat (d’habilitació de festius locals, substitució per dos dies festius en el seu àmbit local de fins a dos diumenges o festius dels habilitats per resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, o d’acumulació de diumenges o festius per ser consecutius i un d’aquests siga un festiu local no habilitat), no poden tindre com a resultat modificar l’habilitació d’algun dels dies autoritzats per acumulació de diumenges o festius consecutius, previstos en aquesta resolució de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2019. Els ajuntaments tampoc podran habilitar un diumenge o festiu d’àmbit nacional o autonòmic quan siga dels exclosos per a la seua habilitació a efectes de l’obertura comercial per la Llei 3/2011, de 23

   La decisió que s’adopte serà de compliment obligatori per a tots els establiments que no puguen acollir-se al règim de llibertat horària.

  La resolució d’habilitació de festius locals, substitució de dies o acumulació, en desenvolupament de les facultats previstes en l’article 23.1, apartats a, b i d, que s’exerciran directament pels ajuntaments corresponents, ha d’acordar-se per l’òrgan municipal col·legiat competent, d’acord amb el que preveu la legislació sobre règim local i a la distribució de competències de l’ajuntament interessat, amb audiència prèvia del Consell Local de Comerç, o, a falta d’això, de l’òrgan semblant, així com de les entitats empresarials, sindicals i de persones consumidores més representatives del sector d’àmbit autonòmic, i haurà de ser comunicada a la conselleria competent en matèria de comerç abans del 31 de gener de 2019, de conformitat amb la disposició transitòria tercera de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

  3. Aquesta habilitació comercial s’entén sense perjudici de règims especials o excepcionals d’horaris comercials, legalment establits.

  Més informació
 • 20 novembre 2018
  FESTIUS APERTURABLES EN 2019 EN ELS MUNICIPIS

  Per a més informació polse açí.

  Més informació
 • 20 novembre 2018
  Camilo Sesto donarà nom a la Alameda el pròxim 28 de novembre

  Dos anys després que l’Ajuntament d’Alcoi decidira donar a Camilo Blanes, més conegut com Camilo Sesto, medalla d'or i fill predilecte de la ciutat, Alcoi ha decidit dedicar l’avinguda la Alameda a ‘artista. L’acte homenatge coincideix també amb el llançament del disc «Camilo Sinfónico» que es produirà el 23 de novembre en Madrid, i que compta amb la col·laboració d’artistes reconegudes com Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Pastora Soler i Ruth Lorenzo.

  L’artista té previst traslladar-se a la ciutat el dimarts 27 de novembre però serà el dimecres 28 quan Alcoi realitzarà els diferents actes d’homenatge. D’una banda, es realitzaran dues projeccions en el teatre Calderón, a les 17.30 i 19.00 hores, del documental sobre la vida de l’artista realitzat per Óscar García Blesa, autor de #VIVE, la més recent biografia de Alejandro Sanz. Per veure el documental, es repartiran més de 1000 invitacions gratuïtes amb un màxim de 4 per persona. Les invitacions es repartiran en el hall de l’IVAM CADA ALCOI, el dilluns 26 de novembre a partir de les 10 hores fins esgotar existències i s’entregaran escrupolosament per ordre de funció i aforament. Després de les dues projeccions, a les 21.00 hores, Camilo Sesto, en la zona de la Rosaleda, obrirà la placa que portarà el seu nom tancant així els homenatges d’Alcoi a aquesta figura universal de la música nascuda a la nostra ciutat.

  Recordem que després d'anys d'oblit per part de les institucions, l'actual govern de la ciutat, de la mà del Club de Fans Camilo Sesto, va establir relacions amb l'artista alcoià en 2016, i es va decidir fer un reconeixement a una de les figures internacionals més rellevants en el món de la cançó coincidint amb el seu 70 aniversari. En novembre del 2016, Camilo Blanes rebia la màxima distinció de la ciutat, la Medalla d'Or i el títol de Fill Predilecte d'Alcoi.

  Camilo Sesto és el nom artístic de Camilo Blanes Cortés que va nàixer a Alcoi, l'any 1946. És un cantant, productor musical i compositor espanyol de balada romàntica, pop i rock. És un dels artistes insígnia d'Espanya, guardonat en 2011 amb la medalla «Màxim orgull hispà» lliurat en la ciutat de Las Vegas als Estats Units. Ha editat àlbums en anglès i algunes de les seues cançons clàssiques les ha interpretat en italià, portuguès i alemany. Gràcies a la seua frenètica activitat discogràfica en les dècades de 1970 i 1980 i amb més de 100 milions de discos venuts, continua sent un dels intèrprets amb major quantitat de números 1, amb 52 en total, i 18 en la llista dels 40 principals.

  Com a compositor ha escrit cançons per a artistes com Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Lani Hall, Audrey Landers, Lucía Méndez, Manolo Otero, Sergio Fachelli i José José, entre altres. En 1975, va protagonitzar el paper de Jesús en l'òpera rock Jesucrist Superstar, que ell mateix va finançar en la seua adaptació a l'espanyol. Malgrat l'abandó de les seues actuacions en directe, Camilo ha seguit des del 2014 amb algunes presentacions a Argentina, Xile, Perú, Colòmbia, Puerto Rico, Mèxic i els Estats Units. A la fi del 2016, coincidint amb el seu aniversari número 70, publica un nou recopilatori anomenat «Camilo70», aquest CD conté 60 cançons, entre èxits i temes inèdits.

  Més informació
 • 20 novembre 2018
  TROBADA INTERTERRITORIAL PER A L'IMPULS I LA COOPERACIÓ DELS PACTES I ACORDS TERRITORIALS D'OCUPACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA. Burjassot

  Plantegem en esta JORNADA la presentació de diferents models de gestió per a la governança dels ACORDS I PACTES TERRITORIALS D'OCUPACIÓ, una visió del mercat laboral i del futur del treball, i una atractiva dinàmica amb què fomentar el coneixement mutu, la cooperació interterritorial i l'aprenentatge conjunt en l'àmbit de l'ocupació i del desenrotllament local.

  En esta nova etapa, amb esta PRIMERA TROBADA de Pactes i Acords Territorials d'Ocupació en la CV, visibilizaremos les accions desenvolupades que, entre altres factors, afavorixen l'experimentació en diversos aspectes associats a l'ocupabilitat de les persones desocupades, al desenrotllament econòmic sostenible i a la millora de les condicions de treball del mercat laboral.

  Accedix al programa i formulari d'inscripció en este ENLLAÇ.

  Consulta el PROGRAMA.

  Més informació
 • 19 novembre 2018
  MANISES A UN CLICK

  ¿Qué es?

   

  Esta herramienta pretende ser un gran escaparate de los comercios y empresas de Manises, un fantástico tablón virtual dónde cada negocio podrá fijar carteles con sus mejores ofertas, novedades y promociones.

  Manises a un Click revolucionara la forma en la que los comercios, vendedores del mercado los pinos y empresas locales de Manises darán a conocer sus mejores promociones con un sistema innovador.

  Beneficios de la nueva APP

  • Favorece la compra dentro de la localidad, generando riqueza y puestos de trabajo.

  • Da a conocer a la ciudadanía que no es necesario salir del municipio para encontrar grandes productos a buenos precios.

  • Moderniza la imagen del tejido empresarial local situándolo a la vanguardia en la apuesta por las nuevas tecnologías para el ciudadano.

  • Crea un eje comercial con toda la información de comercios, vendedores del mercado de los pinos y empresas.

   

  Manises a un Click se ha diseñado para que sea altamente intuitiva y que cualquier persona la pueda entender.

   

  Menú principal

  Desde el menú principal podremos acceder a cualquier apartado de la APP; planes, ofertas, descuentos, ofertas guardadas, listado de comercios, empresas, puestos de mercados los pinos, farmacias de guardia, noticias, multimedia o cualquier información que esté contenida en la APP.

  Més informació
 • 19 novembre 2018
  Alzira: 12 mesos · 12 empreses

  OBJECTIU

  Dotar de eines de màrqueting amb l'objectiu d'afavorir i impulsar les empreses d'Alzira en les fases inicials.

  En què consisteix l'ajuda?

  L'ajuda consistirà en el llançament i promoció de l'empresa seleccionada durant 1 mes de l'any 2019 (el que se li assigne, després si es fes la selecció) amb un cost de 1000 € que inclou, un pack de llançament i el suport d'un professional que serà l'encarregat de promocionar-ho a través de les xarxes socials i que serà la seua "guia mentor"

  El pack de llançament inclou distints mitjans i materials de difusió, podeu consultar-ho en la nostra pàgina web:

  https://www.idea-alzira.com/alzira-12-meses--12-empresas


  IMPORTANT: Solament es concediran 12 ajudes, una per cada mes de el any 2019.

  BENEFICIARIS:

  Totes aquelles empreses d'Alzira, independentment de la seua forma jurídica, que hagen iniciat la seua activitat en els dos últims anys, computant desde l´1 de novembre de 2016 fins el 31 d´octubre de 2018.
  Les empreses beneficiaries d'aquesta iniciativa hauran de ser, prioritàriament, empreses amb un component innovador i amb vocació de perdurabilitat, considerant noves empreses a aquelles constituïdes en els 2 últims anys. 
   

  PROCEDIMENT DE SELECCIÓ "ELEVATOR PITCH":

  Els participants faran una exposició de la seua empresa davant una Comissió Avaluadora, a través d'un "Elevator pitch".

  La idea bàsica i resumida del elevator pitch és condensar un missatge que cride l'atenció d'algú en pocs segons o minuts, obtenint com resultat un objectiu marcat.

  La durada màxima de la presentació serà de 5 minuts.

  A l'hora d'avaluar els projectes, la comissió avaluadora tindrà en compte els criteris determinats en les bases de la convocatòria.

  Volem fer-te visible en 2019.

  Ara tens l'oportunitat de potenciar la teua imatge.

  Qualsevol dubte o aclariment, no dubte a contactar amb IDEA, al 96 245 51 01.

  Més informació
 • 19 novembre 2018
  Black Friday

  Black Friday, 23 de novembre, grans preus durant una jornada de shopping

  Més informació
 • 19 novembre 2018
  Concurs Fotografia el teu Comerç

  Fotografia el comerç de Castelló i participa en el concurs. 18 premis, 3 per cadascun dels districtes de la ciutat. 1º 500 € 2º 300 € 3º 200 € Consulta les bases en la web castello.es, apartat de comerç.

  http://www.castello.es/archivos/721/Fotografia_Tu_Comercio_2018_val.pdf

  http://www.castello.es/archivos/721/Fotografia_Tu_Comercio_Ganadores_val.pdf

  Més informació
 • 19 novembre 2018
  3000 persones visiten l'Ivam Cada Alcoi els primers dies de la seua obertura

  La inauguració de l'«IVAM CADA ALCOI» va reunir en l'edifici de l'antic Monte de Piedad a més de 2500 persones del teixit associatiu de la ciutat que van voler acostar-se per conéixer de primera mà un dels centres d'art contemporani més importants de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. El hall del centre es va quedar xicotet per escoltar les paraules dels principals representants institucionals i les diferents plantes van rebre també la visita del nombrós públic que es va perllongar des de les 18 hores, inici oficial de la inauguració fins a les 22 hores.

  La inauguració oberta a tota la ciutadania va comptar amb la presència del President, Ximo Puig i el conseller de Cultura, Vicent Marzà, i va estar amenitzada amb música en directe de tres grups alcoians: «Júlia», «We are not Brothers» i «Revê Disco Club» en una vetllada on Alcoi va tornar a rebre l'atenció dels mitjans de comunicació de tota la Comunitat. A més de les 2500 persones de la inauguració, cal indicar que el el dissabte durant tot el dia, van acudir més de 300 persones a visitar el centre i gaudir de les dues primeres visites guiades. Diumenge al matí, prop de 100 persones més van arribar al «Ivam Cada Alcoi».

  A les visites guiades per a públic adult se sumaran ben aviat tant per part de l'Ivam com de la Fundació Caja Mediterráneo visites i tallers per a escolars així com diferents esdeveniments que atrauran públic divers. Hui mateix s'inaugura a l'IVAM CADA ALCOI, la Setmana de la Ciència del Campus d'Alcoi de la UPV, i aquesta setmana també es realitzaran les Jornades sobre el Patrimoni Industrial. La primera setmana de desembre el nou centre també acollirà un congrés nacional sobre «l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani».

  La repercussió mediàtica de l'esdeveniment també va ser notable als diferents mitjans valencians així com a les diferents xarxes socials. En aquest aspecte, en tals sols una setmana la pàgina de Facebook ha arribat als més de 1.400 seguidors i un abast de més de 12.000 persones en les publicacions realitzades.

  Raül Llopis, regidor de Cultura, destaca l'inici de la nova proposta cultural alcoiana: «Arranquem amb força i moltes ganes, les perspectives per a l'IVAM CADA ALCOI són molt bones tenim un projecte innovador, potent i que obri moltes oportunitats culturals i turístiques a Alcoi. Per descomptat encara ens queda molta feina però estem segurs que en el pròxim any tindrem notícies positives i els alcoians podran veure en primera persona la sort que tenim de poder comptar amb un projecte d'aquesta dimensió».

  Més informació
 • 19 novembre 2018
  LA XXXIII FIRA DE MOSTRES I COMPRES D'ONDARA DEMOSTRA EL POTENCIAL DEL COMERÇ LOCAL I COMARCAL

   

  Ondara ha viscut aquest cap de setmana la celebració de la XXXIII Fira de Mostres i Comerç, dins de la Fira de Fires d’Ondara 2018, organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica d'Ondara. També han continuat la fira d'Atraccions i la Fira Gastronòmica. El Mercat Medieval finalment es va ajornar per les previsions meteorològiques, i se celebrarà el cap de setmana de l'1 i 2 de desembre.

  L'Alcalde d'Ondara i responsable de Promoció Econòmica i Comerç, José Ramiro; membres de la corporació municipal i representants d'associacions locals, van inaugurar el dissabte la XXXIII Fira de Mostres i Compres, visitant els estands muntats pels expositors al Prado. José Ramiro, va afirmar que la Fira “és una mostra del potencial comercial que té Ondara” i va agrair la presència de tots els negocis que han participat en la Fira de Mostres i Compres, posant de manifest “la qualitat dels expositors, l'esforç que han realitzat i les innovacions que han demostrat”. Va indicar que a la fira s'ha pogut gaduir de totes les novetats i serveis d'empreses d'Ondara i de la comarca, i va afegir, quant a la participació, que els mateixos comerços havien constatat el dissabte al matí que s'havia vist un augment de la participació. La meteorologia finalment va permetre la celebració de l'esdeveniment amb normalitat i van ser molts els visitants al llarg de tot el cap de setmana.

  D'altra banda, Ramiro va aprofitar per a destacar la nova iniciativa posada en marxa des del departament de Promoció Econòmica i que coincideix amb la celebració de la Fira de Compres; el projecte “Locals Actius” amb el que es pretén promoure l'activitat comercial i posar en valor els locals tancats, en l'Av. Doctor Fleming: “una de les campanyes pendents de realitzar era revitalitzar zones comercials, i s'ha fet coincidir amb la Fira de Novembre; el que es fa és arreglar eixes zones i també fa més alquilables els mateixos locals”.

  L'edifici del Prado va tornar a acollir amb èxit el cap de setmana la Fira de Mostres i Compres, que va comptar amb la participació d'una trentena expositors, sent 25 d'ells locals (molts associats d'ACO), i alguns comarcals. Aquesta mostra de comerç va servir perquè els comerciants d'Ondara donaren eixida als seus estocs, oferiren atractives ofertes als clients, i presentaren les seues novetats quant a productes i serveis. El públic va respondre satisfactòriament davant d'aquestes propostes al llarg del cap de setmana. Les empreses i comerços que van participar van ser els següents: JFM, Màxima Bikes, Monverd, Mercado del automóvil, Carnisseria Alberto Picó, Luansa, Mobles Ortolá, Motos Mahiques, Gala’s, Passicos, Calçats Dora, Mobles Escrivá, Autoescola Ondara, Mes de mil viatges, Kobold, El desván de Aitana - Coco kids, Mobles Escrivá, Aquarica, Gowear, Coqueta Moda Infantil, Clínica Levante Ondara, Frutos secos La Marina, Vinalia Vinotecas, Maika Regals, Yorkis, Centre Estètica Sultana, Zinq Consultors, Coletas, Comersintec, Tomás - treballs de pintura, Iobi, i Mis maderitas. La Comissió de la Soledat 2019 també va estar present en la fira, amb la seua parada de venda de dolços i salats instal·lada a l'exterior del Prado.

  A més, aquest cap de setmana va continuar la fira d'atraccions, i la fira gastronòmica en els propis 9 establiments participants (Bar Plaça de Bous, Café Bar Sendra, Il Fratelli La Nonna , Bar Rte La Parada (Euro), Rte Valero, Hotel Ramis, Tasta’m, Rte Taurino, Bar La Xata, Bar la Andaluza, Lo de Salvador i Pizzeria Rabbit), que van estar connectats mitjançant un trenet.

  Ondara es prepara ara per al seu tercer cap de setmana de Fira (24 i 25 de novembre), en el qual el protagonisme recaurà en la Matinal Motera, la Degustació Gastronòmica al Prado, la Concentració de Vehicles Clàssics, la Fira d’Atraccions i la Fira Gastronòmica.

   

  Més informació
 • 19 novembre 2018
  LICITACIÓ PARADES VACANTS MERCAT MUNICIPAL
  Més informació
 • 16 novembre 2018
  El Ayuntamiento solicitará a la Conselleria que el 18 de abril y el 7 de octubre en Crevillent sean hábiles para la práctica comercial

  En este sentido, después  la reunión mantenida y tras el consenso de todos los asistentes,  se va a proponer desde el Ayuntamiento a la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,  sustituir los días festivos hábiles del 14 de abril Domingo de Ramos y domingo 7 de julio  , primer día de rebajas, por los festivos locales 18 de abril Jueves Santo y 7 de octubre de 2019, que de aprobarse por la Generalitat serán considerados a todos los efectos los días festivos hábiles para la práctica comercial.

  La concejal del área Laura Gomis  explicaba que estos dos  días se pueden elegir por el Ayuntamiento  atendiendo  las circunstancias concretas del municipio, en interés de los comercios de gran superficie, para beneficiar y favorecer las ventas,  adaptando el horario comercial a las necesidades de los crevillentinos y de aquellos que puedan visitar nuestro municipio en fechas determinadas.

  Los domingos y festivos para la práctica comercial establecidos en 2019 en la Comunidad Valenciana son:

  -13 de enero, primer domingo de rebajas.

  -14,19 y 21 de abril, Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Pascua.

  -7 de julio, primer domingo de rebajas.

  -12 de octubre, Fiestas Nacional de España, por acumulación de festivos.

  -6 de diciembre, Día de la Constitución.

  -15,22 y 29 de diciembre.

  Estas son las fechas que  acordó el pasado 6 de noviembre  el Observatorio de Comercio de la Comunidad Valenciana  como festivos habilitados para la apertura de comercios en 2019.

   

  En total, el próximo año habrán 12 días festivos nacionales y autonómicos, a los que hay que añadir 2 días festivos locales, que serán el 18 de abril y 7 de octubre  .

   

  El resto de fiestas para 2019 serán:

  -1 de enero: Año nuevo

  - 19 de marzo: San José

  - 19 de abril: Viernes Santo (aperturable para el comercio )

  - 22 de abril: Lunes de Pascua

  - 1 de mayo: Día del Trabajo

  -24 de junio San Juan

  - 15 de agosto: Asunción de la Virgen

  - 9 de octubre: Día de la Comunitat Valenciana

  - 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (aperturable para el comercio)

  - 1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos

  - 6 de diciembre: Día de la Constitución  Española (aperturable para el comercio)

  - 25 de diciembre: Navidad del Señor

  Més informació

 • Pàgina 7 de 454

 • Mostrant del 121 fins al 140 d'un total de 9061 registres

T'interessa

Ajudes 2018

Informe Anual de la Distribución Comercial de la Comunitat Valenciana 2017 y avance 2018

Foro Retail Future

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible