El portal del comerciant

Noticies

 • 31 març 2020
  ACO ONDARA INFORMA DEL LLISTAT AMB LA INFORMACIÓ DELS COMERÇOS LOCALS

  Davant la situació que estem vivint, des d’ACO Ondara vos facilitem un llistat amb la informació dels comerços locals.
  👉Podràs consultar l’horari i fer la teua compra de forma online o per telèfon.
  ➡Ara més que mai el comerç local està amb tu.
  Entre tots ho ACOnseguirem!

  Més informació
 • 31 març 2020
  CIRCULAR INFORMATIVA COVID-19 COMERÇ I EMPRESA NÚMERO 3

  Mes informació clica açi

  Més informació
 • 31 març 2020
  Líneas de financiación bonificada IVF (Instituto Valenciano de Finanzas), modificaciones para hacer frente al COVID.

  Línies de finançament:

  • IVF-autónomos i microempreses.
  • IVF-pyme  
  • IVF-gran empresa

  Enllaç dogv núm. 8774 de 30.03.2020.

  Més informació de la convocatòria 11 de febrer de l'IVF

  Convocatòria 11 de febrero: https://prestamos.ivf.es/wp- content/uploads/2019/04/20190306_InversionPYME.pdf

  Procediment a 11 de febrero: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos? id_proc=20750

  Una altra informació convocatòries IVACE. 

  COVID 19-INFORMACIÓN I SERVICIS A EMPRESES.

  Més informació
 • 31 març 2020
  LISTADO COMERCIOS DISPONIBLES EN BENETÚSSER
  Més informació
 • 31 març 2020
  ACORD SOBRE SUSPENSIÓ DELS DIES FESTIUS DE CARÀCTER LABORAL A MANISES ASSENYALATS PER Al 9 I EL 20 D'ABRIL DE 2020

  ACORD

  Més informació
 • 31 març 2020
  CIRCULAR INFORMATIVA COVID19 COMERÇ I EMPRESA - NÚMERO 4

  Més informació, ací

  Més informació
 • 30 març 2020
  Ara mes que mai, recorda't del teu mercat

  El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria d'Estat de Comerç, i Mercasa, amb la col·laboració de les Cambres de Comerç i la Confederació Espanyola del Comerç, han posat en marxa una acció d'informació i promoció en xarxes socials de l'activitat comercial en els Mercats Municipals, en la situació excepcional que estem vivint per la crisi del coronavirus. Davall el missatge general Ara més que mai, recorda't del teu Mercat, els missatges difosos a través de les xarxes socials criden l'atenció sobre l'alternativa que oferixen els Mercats Municipals per a realitzar una compra segura, ràpida i còmoda, ja siga en presència o per encàrrec. 

  L'objectiu és, així mateix, incentivar als comerciants dels Mercats Municipals, que majoritàriament s'abastixen en els mercats majoristes de la Xarxa de Compres, que potencien els sistemes de venda no presencials, per encàrrec telefònic, via wasap, online, etc., facilitant així als consumidors l'accés als aliments frescos que oferixen en els seus llocs i parades."

  #AcuérdateDeTuMercado​

  Més informació
 • 30 març 2020
  COVID19 AJUDES DIRECTES A PERSONES AUTÒNOMES QUE HAN PARAT LA SEUA ACTIVITAT O REDUÏT ELS SEUS INGRESSOS

  El procediment encara no es troba actiu. Quan es puga accedir es realitzarà l'avís i s'informarà del procés a seguir.

  Decret Llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de medides urgents de suport econòmic i financer a persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l'impacte del COVID-19.

  ¿Què es pot demanar? Ajudes directes de 1.500 € o 750 €. La quantia variarà segons es tracte del tancament del negoci o no.

  ¿Qui ho pot demanar? Aquelles persones autònomes que han parat la seua activitat o reduït els seus ingressos com a conseqüència de l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària, i que desenvolupen la seua activitat professional a la Comunitat Valenciana.

  ¿Des d'on es gestiona? Tota la tramitació i gestió es realitza des de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  L'Institut Valencià de Finances també ofereix les seues ajudes a persones treballadores en règim d'autònom, destinades a facilitar la concessió d'avals donant resposta a les necessitats de liquides així com a les inversions previstes per a l'any 2020.

  Aquesta informació és sols a títol formatiu. S'adjunta la normativa reguladora a continuació amb tota la informació al respecte:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf

  Més dades: https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852864

  Més informació
 • 30 març 2020
  DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19.

  DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19.

   

  Suport econòmic a les persones treballadores en règim d’autònom

   

  Ajudes urgents a les persones treballadores en règim d’autònom

   

   

  1. Per decret del Consell, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s’establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores en règim d’autònom que desenvolupen la seua activitat professional en la Comunitat Valenciana, que s’han vist afectades per la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.

   

  2. La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’encarrega a LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspondrà a la persona titular de la Secretaria Autonòmica d’Ocupació.

   

  Persones beneficiàries

   

  1. En el decret referit s’establiran els requisits i les condicions que hauran de complir les persones beneficiàries.

  2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003.

   

   

  Import de les ajudes

   

  1. La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a 1.500 euros en concepte de lucre cessant per a les persones treballadores en règim d’autònom obligades al tancament com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març; i de 750 euros per a la resta de casos

   

  Suport financer a les persones treballadores en règim d’autònom

   

  Aportació al Fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana-AFIN-SGR.

   

  La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Finances, aportarà al Fons de provisions tècniques de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, AFIN-SGR, 17.000.000,00 € destinats a facilitar la concessió d’avals a les persones treballadores en règim d’autònom.

   

  Facilitats de pagament per als crèdits titularitat de l’Institut Valencià de Finances S’adoptaran per part dels òrgans competents de l’Institut Valencià de Finances mesures tendents a facilitar les condicions de repagament dels crèdits concedits per l’entitat.

   

  Línies de finançament bonificat 2020 A través de les línies de finançament existents en l’Institut Valencià de Finances es donarà resposta no únicament a les necessitats de liquiditat lligades a la reposició del capital circulant, sinó a les necessitats d’inversió previstes per les autònomes i autònoms valencians durant 2020

   

   

   

   

  Mesures de caràcter tributari

   

  Ampliació dels terminis per a la presentació d’autoliquidacions i pagament de determinats impostos

   

   

  Els terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions dels impostos sobre Successions i donacions i sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com els dels tributs sobre el joc que hagen finalitzat durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, s’amplien fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de la vigència d’aquest estat d’alarma.

   

  Si l’últim dia del termini resulta inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent. En cas de declaracions periòdiques, es presentaran tantes declaracions com trimestres naturals resulten afectats.

   

   

  DECRET LLEI PUNXA ACÍ.

  Més informació
 • 30 març 2020
  DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19

  Enllaç DOGV.

  Més informació
 • 30 març 2020
  DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l'impacte de la Covid-19.
  Més informació
 • 30 març 2020
  El Xicotet Comerç està AMB TU TOT EIXIRÀ BÉ
  Més informació
 • 30 març 2020
  Ahora mas que nunca, acuerdate de tu mercado
  Més informació
 • 30 març 2020
  DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf

  Més informació
 • 30 març 2020
  Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten servicis essencials, a fi de reduir la mobilitat de la població en la lluita contra COVID19.

  Enllaç Boe.

  Enllaç llista d'activitats essencials.

  Més informació
 • 30 març 2020
  Reial decret llei 10/2020, de 29 de març

  El present reial decret llei regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d'altri, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (tots dos inclosos), per a tot el personal laboral per compte d'altri que preste serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials.

  Recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït. 

  La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l'endemà a la finalització de l'estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.

  No serà objecte d'aplicació el permís retribuït regulat en el present reial decret llei a les següents persones treballadores per compte d'altri, les que apareguen en l'annex. 

  BOE

  Més informació
 • 30 març 2020
  LISTA DE ACTIVIDADES ESENCIALES
  Més informació
 • 30 març 2020
  LLISTA D'ACTIVITATS ESSENCIALS
  Més informació
 • 30 març 2020
  Llistat d'activitats professionals essencials

  Més informació, ací

  Més informació
 • 30 març 2020
  La Generalitat habilita un correo para atender y canalizar donaciones de material o económicas contra el coronavirus

  https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852957

  Més informació

 • Pàgina 6 de 510

 • Mostrant del 101 fins al 120 d'un total de 10200 registres

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2020 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible