El portal del comerciant

Noticies

 • 25 març 2020
  Información y recursos dirigidos a ayudar a comerciantes y consumidores en la lucha contra la propagación y efectos del "COVID-19"
  Més informació
 • 25 març 2020
  AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE PERSONAS JÓVENES (AVALEM JOVES) GARANTÍA JUVENIL, POR PARTE DE LABORA ECOGJU 2020
  Més informació
 • 25 març 2020
  Economia Sostenible manté el suport a les empreses en els mercats exteriors a través d'Ivace Internacional

  http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852667

  Més informació
 • 25 març 2020
  Compra al Mercat Municipal

  Com sempre al mercat pots trobar productes de primera qualitat: carns, fruites i verdures, fruits secs, salaons, xarcuteria, peix,..

  I ara t´oferim la possibilitat de servir-te la compra a domicili o que faces la teua comanda per telèfon. Ara, com sempre estem al teu costat. Contacta amb el Mercat Municipal de Moncada.

  Recorda: Has d´evitar eixir de casa si no es absolutament necessari.

  Més informació
 • 25 març 2020
  INFORMACIÓ D'INTERÉS COVID-19

  INFORMACIÓ D'INTERÉS COVID-19

  Més informació
 • 25 març 2020
  PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL SEVERA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIA PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DE LABORA -ECOTDI 2020-
  Més informació
 • 25 març 2020
  Creama -Afic Pego informa: El Govern posa en marxa la Línia d'Avals per a garantir la liquiditat d'autònoms i empreses

  La Línia d'Avals, amb un import màxim de 100.000 milions d'euros, té com a objectiu fer costat a les empreses i autònoms espanyols, garantint l'accés al finançament necessari per a mantindre l'activitat i l'ocupació
  ▪ El Consell de Ministres ha aprovat les característiques del primer tram de la Línia, per import de 20.000 milions d'euros, el 50% del qual s'emprarà per a garantir préstecs d'autònoms i pimes
  ▪ La Línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar finançament per a pagament de salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d'obligacions financeres o tributàries
  ▪ La garantia cobreix, en el cas d'autònoms i pimes, el 80% dels nous préstecs i renovacions de finançament
  ▪ Per a la resta d'empreses, es garanteix el 70% del nou finançament concedit i el 60% de les operacions de renovació.

  Podeu punjar en aques enllaç per a obtindre més informació.

  https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/121/121/file/Lie__nea_Avales_vf.pdf

  Més informació
 • 25 març 2020
  PEGO GUIA DE COMERÇOS LOCALS COMANDES A DOMICILI #JOEMQUEDEACASA

  L'Agència Afic Creama Pego va propossar al comerç local de Pego la iniciativa davant de la situació provocada pel COVID-19 evitar desplaçaments de la gent i oferir agafar comandes per telèfon i entregar la compra a domicil. D'aquesta manera impulsen el comerç de proximitat, el comerç local de Pego

  Adjuntem la guia dels comerços participants

  Més informació
 • 25 març 2020
  SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE DETERMINADOS COLECTIVOS VULNERABLES POR PARTE DE LABORA -ECOVUP 2020-
  Més informació
 • 25 març 2020
  Manises elimina taxes, prolonga períodes de pagament i fracciona l'IBI

  L'equip de govern i els partits de l'oposició han acordat per unanimitat una bateria de mesures econòmiques per a ajudar a famílies i col·lectius de Manises afectats per la crisi del Coronavirus.

  Les mesures adoptades sobretot estan relacionades amb el fraccionament i prolongació de terminis per a abonar els impostos i l'eliminació de taxes de manera que s'eviten despeses sobtades ara o en finalitzar l'any.

  El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, ha manifestat que “aquest és un primer paquet de mesures que té com a objectiu pal·liar l'impacte que l'estat d'alarma ha causat en la vida dels manisers i maniseres”, i ha volgut “donar les gràcies a tots els grups de la corporació per la seua responsabilitat davant aquesta crisi. Junts podem fer front a la pandèmia i els seus efectes sobre la nostra ciutadania”.

  Entre les propostes adoptades es troba l'ampliació dels terminis de pagament de tributs mitjançant un nou Calendari Fiscal per a 2020, que implica nous períodes de pagament i l'eliminació de taxes per a aquells que pateixen la crisi directament.

  D'aquesta manera, canvien els següents períodes de pagaments:

  -Taxa per guals i reserves d'estacionament: el període de pagament és del 17 de febrer al 17 de juny de 2020. Abans la data límit era el 17 d'abril de 2020.

  -Taxa de mercats (1r semestre): del 4 de maig al 14 de setembre de 2020. Abans el període de pagament es tancava el 6 de juliol de 2020.

  - Quant al pagament d'Impost de Béns i Immobles (IBI), també s'allarga el termini voluntari fins al 16 de novembre (abans finalitzava el 6 de juliol). En aquest sentit, s'enviarà una carta a les persones que tinguen l'IBI domiciliat amb la finalitat d'indicar-los que poden sol·licitar pagar els rebuts en quatre terminis (juny, juliol, agost i setembre) i si no se sol·licita aquest fraccionament, se'ls carregarà el rebut en el banc el 12 de juny. A més, s'enviaran cartes als contribuents que no tenen l'IBI domiciliat per a recordar-los que poden sol·licitar també el fraccionament del pagament.

  Es mantenen els períodes de pagaments:

  -Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): del 15 de setembre al 16 de novembre de 2020.

  -Impost sobre activitats econòmiques (IAE): del 15 de setembre al 16 de novembre de 2020.

  -Taxa de mercats (2n semestre): del 15 de setembre al 16 de novembre de 2020.
  -Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBI-rústica): del 15 de setembre al 16 de novembre de 2020.

  Taules i cadires i venda ambulant. Modificació de l'Ordenança Fiscal del Domini Públic perquè no es reporte la taxa entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020. No obstant això, el període entre l’1 de gener i el 14 de març de 2020 sí que serà exigible. Aquesta modificació haurà de ser aprovada pel ple municipal convocat per al dilluns 30 de març i compta amb el compromís de tota la corporació per a tirar-la avant.

  Mercat municipal dels Pins. El pagament del primer semestre es podrà abonar des del 4 de maig al 14 de setembre (abans finalitzava el 6 de juliol de 2020). Si algun establiment no ha prestat la seua activitat per causa de l'estat d'alarma, se li retornarà la part proporcional, mentre la situació actual perdure.

  Menjadors escolars, escoles infantils, cursos, tallers i esports. Per a aquelles persones que hagen abonat el mes de març sencer, de moment, no es retornarà i, quan es reprenga l'activitat, es compensarà la part proporcional. Si l'activitat no es reprenguera, es retornarà la part de més que es va pagar inicialment.

  En la resta de supòsits en els quals s'hagen abonat taxes, preus públics o cànons i no s'haja prestat l'activitat per causa de l'estat d'alarma, es procedirà a la devolució dels imports corresponents al període de què es tracte. Cal destacar que aquestes devolucions estan emparades en l'art. 26.3 de la Llei d'Hisendes Locals.

  L'Ajuntament de Manises podrà adoptar noves mesures per a flexibilitzar el pagament de tributs a les famílies i empreses més necessitades, tenint en compte l'evolució de la crisi sanitària que ens concerneix en l'actualitat. L'equip de govern ha informat a tots els membres del ple municipal de les mesures que s'han pres a la ciutat arran del decret d'estat d'alarma (RDL 8/2020) i les seues posteriors modificacions.

  Així mateix s'estan estudiant totes les ajudes possibles per a col·laborar amb els diferents col·lectius afectats del municipi; i tot això sempre sota les directrius que marca i marcarà tant la Generalitat Valenciana com el Govern d'Espanya.

  Més informació
 • 25 març 2020
  AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS QUE ACCEDAN A SU EMPREO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL COMO PERSONAL TRABAJADOR AUTÓNOMO EN PROYECTOS INNOVADORES -EAUTOE 2020-
  Més informació
 • 25 març 2020
  CORONAVIRUS:GUÍA SOBRE MEDIDAS LABORALES EXCEPCIONALESY PREGUNTAS FRECUENTES

  http://www.cograsova.es/blog/archivos/8454

  Més informació
 • 25 març 2020
  DRETS DE CONSUMIDORS I USUARIS DAVANT LA SITUACIÓ PROVOCADA PEL CORONAVIRUS (COVID-19)

  Davant la situació provocada per la declaració de pandèmia per part de l'Organització Mundial en relació amb el coronavirus (*COVID-19) i la declaració d'Estat d'Alarma i la seua pròrroga per part del Govern d'Espanya, des del Ministeri de Consum es recomana que es consulte prioritàriament la informació que ofereixen de forma actualitzada en tot moment el Ministeri de Sanitat i resta de ministeris competents per a la seua aplicació (Ministeri de Defensa, Ministeri d'Interior i Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana).

   

   

  Més informació ací

  Més informació
 • 25 març 2020
  ET ACONSELLEM
  Més informació
 • 25 març 2020
  SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE PERSONAS JÓVENES CUALIFICADAS (AVALEM JOVES), EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL POR PARTE DE LABORA -ECOJUP 2020-
  Més informació
 • 25 març 2020
  L'AJUNTAMENT D'ELDA LLANÇA UNA GUIA RÀPIDA DE COMERÇOS I ESTABLIMENTS QUE OFEREIXEN REPARTIMENT A DOMICILIili

  L'Ajuntament d'Elda ha preparat una guia ràpida de comerços i establiments que ofereixen repartiment a domicili i estan a la disposició de tots els ciutadans i ciutadanes mentre es mantinga l'estat d'alarma pel *coronavirus.

  El llistat inclou més de 30 llocs dels mercats municipals, botigues d'alimentació, de menjar preparat, de productes de neteja i de serveis que accepten comandes per telèfon i s'encarreguen de portar-ho als domicilis, evitant d'aquesta manera que les persones hagen d'eixir dels seus habitatges i fent més fàcil el confinament.

  La guia està oberta a possibles actualitzacions per a incorporar a tots els comerciants d'Elda que continuen oferint els seus serveis. El document ha sigut elaborat a través de la Regidoria de Comerç i Mercats, que s'ha encarregat de recopilar els llocs dels dos mercats municipals que realitzen repartiment a domicili i també ha contactat amb les associacions de comerciants.

  Es tracta d'una guia que l'Ajuntament anirà ampliant i actualitzat amb les noves propostes que arriben a través del correu *electronido comercio@elda.es i de missatges directes en la pàgina de Facebook de l'Ajuntament d'Elda.

   

  Fuente: www.elda.es

   

  Més informació
 • 25 març 2020
  GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COMERCIAL
  Més informació
 • 25 març 2020
  6 RECOMENDACIONES ANTE EL COVID-19 PARA EMPRESAS TURÍSTICAS

  http://www.turismecv.com/6-recomendaciones-ante-la-crisis-covid-19-para-empresas-turisticas/

  Més informació
 • 24 març 2020
  MERCAT MUNICIPAL DE XIRIVELLA-OBERT

  Recorda que pots comprar productes de proximitat, evitaràs aglomeracions i ajudaràs a l'economia local
  GRÀCIES!!
  #comerçlocal#mercatmunicipal

  Més informació
 • 24 març 2020
  Participació posa a disposició d'Economia a personal de les oficines PROP per agilitzar les consultes socioeconòmiques pel COVID-19

  www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=852577

  Més informació

 • Pàgina 10 de 510

 • Mostrant del 181 fins al 200 d'un total de 10199 registres

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2020 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible