El portal del comerciant

Noticies

 • 31 març 2018
  FESTIVAL PLE DE TITELLES
  Més informació
 • 22 març 2018
  INFORMACIÓ PÚBLICA

  De conformitat amb l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjuí de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecte els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text en el portal web corresponent amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que puguen fer altres persones o entitats.
   
  Així mateix, és aplicable l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, amb caràcter supletori fins que s’efectue regulació en l’àmbit de la Generalitat, i que s’expressa en els mateixos termes.
   
  En el mateix sentit, a fi de continuar la instrucció de l’expedient i de conformitat amb el que preveu l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de gener, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, l’expedient se sotmetrà a informació pública, per un termini de 15 dies hàbils, perquè les persones interessades puguen al·legar el que consideren oportú al projecte de decret.
   
  L’expedient podrà consultar-se en dies hàbils en les dependències de la Direcció General de Comerç i Consum en la ciutat administrativa 9 d’Octubre, carrer de la Democràcia 77, torre 2, en horari de matí de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. El text del projecte de decret estarà també disponible per a la seua consulta en la pàgina web de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el següent enllaç:
   
  Les al·legacions o suggeriments aniran dirigides a la Direcció General de Comerç i Consum, i hauran d’entregar-se per escrit, fent constar el nom, cognoms, DNI/NIF i domicili, o bé adreça electrònica de l’interessat, si aqueix és el mitjà triat als efectes de comunicacions. Es podran presentar en els llocs indicats en el paràgraf anterior o en qualsevol dels previstos en l’article 16 de la referida Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
   
  València, 14 de març de 2018.– El director general de Comerç i Consum: Natxo Costa Pina.
   
  Font: DOGV

  Més informació
 • 22 març 2018
  Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es reglamenten els procediments administratius referits a la fixació d'horaris i dies amb obertura comercial.
  Més informació
 • 22 març 2018
  Confecomerç CV. COVACO i CECOVAL s´uneixen per a crear la gran patronal del comerç valencià

  La Confederació de Comerciants i autònoms de la Comunitat Valenciana (COVACO) i la Confederació d'Empresaris del Comerç i Servicis de la Comunitat Valenciana (CECOVAL) s'han unit en una nova entitat denominada Confecomerç CV i que s'erigix com l'organització de major pes del sector, atés que agruparà a associacions i federacions, tant sectorials com territorials d'ambdós confederacions, convertint-se així en l'entitat de referència del comerç a nivell autonòmic.

  Font: COVACO

  Més informació
 • 22 març 2018
  Moncada: Taller de catxirulos en Mercat Moncada

  Taller d´artesania per a xiquets/tes

  24/03/18 11:00h en Mercat Moncada

  Inscripcions gratuïtas en parades del Mercat

  Màxim 10 xiquets/tes per ordre d´inscripció

  Més informació
 • 22 març 2018
  L’ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA: JQCV Convocatòria proves de valencià 2018

  Per Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, s’han convocat les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià, i s’han nomenat les comissions examinadors i la Comissió Coordinadora. Podeu consultar ací: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/06/pdf/2018_2320.pdf

  Com a novetats, primer de tot cal fer esment que és la primera de les convocatòries en què es pot accedir a tots els nivells que estableix el MERC. El certificat A1 s’obté a través dels centres d’FPA; i s’han convocat A2, B1, B2, C1 i C2; i també els certificats de capacitació tècnica.

  El primer període de matrícula va del 23 de març al 9 d’abril, i només es pot matricular dels certificats que es poden realitzar al mes de juny; és a dir, A2, B1 i C1.

  El segon període de matrícula anirà de l’1 al 15 de setembre, i només es podran matricular dels dos nivells que es realitzaran a octubre o novembre; és a dir B2 i C2.

  Els nivells A2, B1 i B2 es faran en jornada única; i les proves de C1 i C2 es fan en dues jornades, la primera de les quals disposarà d’una pausa.

  Calendari de proves

      Primer període Segon període
  A2   9 de juny  
  B1   16 de juny  
  B2     3 de novembre
  C1 primera jornada   9 de juny  
  C1 segona jornada   30 de juny  
  C2 primera jornada     27 d’octubre
  C2 segona jornada     10 de novembre
  Llenguatge administratiu   9 de juny  
  Llenguatge als mitjans de comunicació   16 de juny  
  Correcció de textos   30 de juny  

  Per a qualsevol consulta podeu passar per l’Agència de Foment del Valencià AVIVA Oliva de l’ajuntament (segona planta), o al tel. 96 286 02 50; ext. 539.

  La matrícula únicament es podrà fer a través de la seu electrònica www.jqcv.gva.es  i s’haurà d’adjuntar la documentació requerida (carnet de família nombrosa, discapacitat…) i abonar les taxes, de forma telemàtica o en entitat bancària.

  Enric Escrivà, regidor de Cultura, afirma que “no només he d’animar a la ciutadania a inscriure’s, sinó que no s’ha de deixar per a l’últim dia, perquè segons ens informen des de la conselleria, les seus tenen la capacitat limitada i en estar plenes no deixaran realitzar la inscripció.”

  Podeu consultar en arxiu adjunt el tríptic de la conselleria amb la informació de la convocatòria

  Més informació
 • 22 març 2018
  L’ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA: JQCV Convocatòria proves de valencià 2018

  Per Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, s’han convocat les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià, i s’han nomenat les comissions examinadors i la Comissió Coordinadora. Podeu consultar ací: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/06/pdf/2018_2320.pdf

  Com a novetats, primer de tot cal fer esment que és la primera de les convocatòries en què es pot accedir a tots els nivells que estableix el MERC. El certificat A1 s’obté a través dels centres d’FPA; i s’han convocat A2, B1, B2, C1 i C2; i també els certificats de capacitació tècnica.

  El primer període de matrícula va del 23 de març al 9 d’abril, i només es pot matricular dels certificats que es poden realitzar al mes de juny; és a dir, A2, B1 i C1.

  El segon període de matrícula anirà de l’1 al 15 de setembre, i només es podran matricular dels dos nivells que es realitzaran a octubre o novembre; és a dir B2 i C2.

  Els nivells A2, B1 i B2 es faran en jornada única; i les proves de C1 i C2 es fan en dues jornades, la primera de les quals disposarà d’una pausa.

  Calendari de proves

      Primer període Segon període
  A2   9 de juny  
  B1   16 de juny  
  B2     3 de novembre
  C1 primera jornada   9 de juny  
  C1 segona jornada   30 de juny  
  C2 primera jornada     27 d’octubre
  C2 segona jornada     10 de novembre
  Llenguatge administratiu   9 de juny  
  Llenguatge als mitjans de comunicació   16 de juny  
  Correcció de textos   30 de juny  

  Per a qualsevol consulta podeu passar per l’Agència de Foment del Valencià AVIVA Oliva de l’ajuntament (segona planta), o al tel. 96 286 02 50; ext. 539.

  La matrícula únicament es podrà fer a través de la seu electrònica www.jqcv.gva.es  i s’haurà d’adjuntar la documentació requerida (carnet de família nombrosa, discapacitat…) i abonar les taxes, de forma telemàtica o en entitat bancària.

  Enric Escrivà, regidor de Cultura, afirma que “no només he d’animar a la ciutadania a inscriure’s, sinó que no s’ha de deixar per a l’últim dia, perquè segons ens informen des de la conselleria, les seus tenen la capacitat limitada i en estar plenes no deixaran realitzar la inscripció.”

  Podeu consultar en arxiu adjunt el tríptic de la conselleria amb la informació de la convocatòria

  Més informació
 • 21 març 2018
  Curs de Carretiller

  L'alumne realitzarà la part teòrica a distància amb la documentació que li aportarem, on al final del document hi haurà una prova autoavaluativa per comprovar el nivell de coneixements adquirits. Posteriorment es realitzarà un examen del curs presencial el dia de la sessió pràctica.
  La sessió pràctica serà presencial i tindrà lloc el proper divendres 27 d'abril, al pàrquing del Cementiri de Pedreguer, realitzant al final de la mateixa un examen pràctic. L'alumne haurà de portar el manual del curs a la sessió pràctica.
  L'alumne haurà de lliurar una foto mida carnet quan arreplegue el manual o el dia de la sessió pràctica.
  A l'alumne se li lliurarà un CERTIFICAT ACREDITATIU juntament amb un carnet.
  Amb aquest curs pot manipular els següents equips: CARRETONS ELEVADORS FRONTALS, RETRÀCTILS I TRANSPALETES ELÈCTRIQUES. Segons el que estableix la Llei 31/1995 i el RD 1215/1997.

  Inscripció en Creama Pedreguer (Tel 966.457.294 - aalemany@creama.org)

  Més informació
 • 21 març 2018
  Torrevieja. Modificaciones en la Ley de Protección de datos

  Con motivo de la entrada en vigor en mayo de 2018 del Reglamento Europeo de Datos, el próximo jueves 22 de marzo a las 09:30 horas tendrá lugar una Jornada Informativa gratuita sobre las nuevas modificaciones en la Ley de Protección de datos en el Real Club Náutico de Torrevieja, paseo Vista alegre s/n.

   

  Torrevieja, destino que apuesta por la calidad intersectorial SICTED en comercios, restaurantes, alojamientos, hoteles, museos, parques naturales..., junto con el Club Cámara de Comercio te proponen comenzar el día 22 de marzo de forma diferente con esta jornada informativa sobre las novedades en la ley de protección de datos y las responsabilidades en prevención de riesgos laborales.

   

  Aquellas empresas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

   

  https://www.camaralicante.com/inscripcion/inscripcion?codEvento=DINAM18005CAFA

  Més informació
 • 21 març 2018
  Comerç també endureix l'accés a la llibertat horària a les botigues més petites.

  Els locals de conveniència tindran un màxim del 50% de superfície dedicada a alimentació si volen obrir tots els festius.

  Més informació
 • 20 març 2018
  NOVA UBICACIÓ OFICINA aDES
  Més informació
 • 16 març 2018
  Moncada: Participació Ciutadana, el valor del xicotet comerç urbà

  "Pel carrer Barreres arribem a la part més vella del poble. Hi ha trams foscos (per exemple el racó monumental del carrer Corbella), però el que més crida l'atenció, és la poca activitat en el carrer.La falta de vida en els baixos, que aporten sociabilitat (diversitat i vitalitat) i una vigilància informal. En este punt es parla de com la concentració del comerç en supermercats i centres comercials ha buidat els carrers d'activitat. La major part dels/les participants recorden desenes de comerços desapareguts. L'impacte d'esta desaparició no ha estat ben avaluat, minora la qualitat urbana segons uns criteris que valoren la vida quotidiana".

  Text tret del Mapa de Necessitats a la Web www.moncadaparticipa.es

  Més informació
 • 15 març 2018
  FORMAEMPRÉN III EDICIÓ

  Les competències del servei de “Recolzament a emprenedors i Pimes” giren en torn a dos objectius fonamentals: promoure l'emprenedoria al nostre municipi i facilitar la prosperitat de les petites empreses.
  La prestació de servei es realitza de forma individualitzada a l'emprenedor, dins del programa marc del Viatge a l'empleabilitat, que permet dotar de recursos i ferramentes adaptades a cada emprenedor.

  FormaEmprèn s'organitza a través de sessions dinàmiques i de treball en equip que es desenvolupen en horari de 10 a 14 hores, en les que els emprenedors diposaràn d'una plataforma col·laborativa i ferramentes on-line per a compartir coneixements, inquietuds i enriquir el projecte.

   

  Esta iniciativa te com a objectiu recolzar la posada en marxa de noves empreses i promocionar el teixit socioeconòmic per a:

  · Incrementar el nombre d'empreses innovadores constituïdes.

  · Contribuir a la capacitació dels emprenedores i nous empresaris.

  · Recolzar les noves iniciatives empresarials i de recent creació.

   

  Descripció del programa

  El programa de tallers és el que s'estableix a continuació:

  Sessió 1. Defineix el teu model de negoci d'èxit.

  Sessió 2. Marketing d'èxit: En qué és competitiva la meua empresa.

  Sessió 3. Com construir un equip d'èxit. Com realitzar presentacions d'impacte.

  Sessió 4. Com faig el meu plan econòmic i financer.

  Sessió 5. Tutoria de l'emprenedor.

  Sessió 6. Presesentació de projectes.

  Més informació
 • 14 març 2018
  Moncada: Aula de Mercat 2018

  Ja comencen a arribar escolars al Mercat, iniciem Aula de Mercat 2018, un programa educatiu per a mostrar a l'alumnat de 4t de primària que és un Mercat, els diferents productes que es poden trobar en els parades per a configurar un plat nutritiu i saludable, i tot això de la mà d'una nutricionista.

  Per a iniciar esta temporada es va invitar a una classe de 1r de primària del Col·legi Sant Jaume apòstol de Moncada, que encara que són més xicotets en edat, saben igualment que cal menjar de forma saludable per a fer-se majors i estar sans.

  Més informació
 • 14 març 2018
  “Viu la Pasqua a Benissa”, una nova proposta per a divertir-se en família, generar noves oportunitats al comerç local i fomentar el turisme experiencial

  L’Ajuntament de Benissa ha presentat hui un nou programa d’activitats anomenat “Viu La Pasqua”, un programa d’oci perquè aquestes pasques el visitant eventual i les benisseres i benissers puguen gaudir d’activitats culturals, festives, comercials i gastronòmiques dirigides a tota la família amb el millor escenari possible: el centre històric del municipi.

  Aquest cicle d’activitats és el resultat del treball transversal generat per les regidories de Comerç, Turisme, Creama, Cultura i Espais Museístics, després de detectar la mancança d’activitats de l’ajuntament davant de les nombroses visites de turistes al poble i a la zona costanera en aquesta època de l’any. I per descomptat, també adreçada a les necessitats dels mateixos benissers i benisseres, per comptar amb una programació de qualitat i per a tots els públics.

  Mari Carme Ronda, regidora de Documentació i Espais Culturals, ha recordat que el precedent de ‘Viu L’Estiu a Benissa’ ha valgut perquè “diverses regidories ens posem a treballar” per a crear un programa de propostes “molt atractives”. Ronda ha especificat que a Benissa és típic passar la Pasqua amb excursions a indrets com Santa Anna, les diferents ermites, o el Molí del Quisi, i que enguany “aquesta novetat ens permetrà gaudir de microconcerts al Convent Franciscà, la Capella de la Fundació Abargues o la Casa Museu dels Abargues”.

  Per la seua part, Manuel Juan, responsable de Cultura, ha destacat diverses activitats de caràcter cultural, com concerts infantils, la Fireta de Pasqua, les visites guiades pel nucli antic que permetrà anar a un dels forns i realitzar per part de qui vulga la seua pròpia mona de pasqua.”El cicle de micro concerts de música interior ens permetrà gaudir d’estils de música diversos en llocs inesperats”, ha avançat Juan, destacant que són gratuïts, tindran espai per a 25 persones i que cal agafar les invitacions (a partir del 20 de març) en l’Espai Cultural de Les Cases del Batlle o la Tourist Info de Benissa Costa. “És un programa molt transversal, i pensem que pot tindre el mateix èxit que el Viu L’estiu”, ha augurat el regidor de Cultura.

  Fernando López Corsi, titular de Turisme, també ha volgut destacar aquesta programació amb el ‘Viu l’Estiu a Benissa’: Reforcem el mateix model i l’apliquem, tornant a demostrar la bona sintonia i les ganes de treballar conjuntament de regidories que pertanyen als tres partits que conformen el nostre equip de Govern”. “A nivell turístic hem detectat carències en aquesta època, tenim les processons i calia complementar-les amb noves activitats, portant nous públics al centre històric, distribuint oportunitats tant per a la zona costanera com per al mateix nucli urbà de Benissa i fomentant el turisme experiencial, elaborant el producte com és el cas de les mones i crear sinergies amb el comerç local”. A part, ‘Viu la Pasqua a Benissa’ ofereix les habituals activitats infantils de ‘La Mona de Pasqua’, on les mares i pares podran conciliar vida laboral i familiar.

  Més informació
 • 14 març 2018
  VISITA D’ONDARA ACTIVA A LES ACCELERADORES D’EMPRESES DE VALÈNCIA

  Divendres passat 9 de març, emmarcada en la nova edició del programa d’impuls local per a la creació d’empreses “Ondara Activa” de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara, va tindre lloc la visita a València per a conèixer diferents empreses, incubadores i acceleradores de referència, com a Lanzadera i Bankia Fintech-Innsomnia. Un total de 18 persones, entre empresaris, emprenedors i formadors d’Ondara Activa, així com l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la tècnica ADL d’Ondara, Ana Cotaina, van participar en aquesta visita. José Ramiro ha qualificat l’activitat com molt positiva per a conèixer el que es realitza en l’àmbit de l’acceleració i de l’emprenedoria empresarial.

  ondara activa visita lanzadera (3)ondara activa visita lanzadera (4)

  Els participants d’Ondara Activa van poder conèixer “Bankia Fintech-Innsomnia”, que és la primera incubadora i acceleradora fintech d’Espanya, amb programes verticals d’acceleració basats en grans àrees de creixement econòmic (tecnologia 3D, indústria 4.0, realitat virtual o intel·ligència artificial, entre altres). També van visitar Lanzadera; una acceleradora d’empreses de capital privat (impulsada per Juan Roig) que naix per a recolzar líders emprenedors en la creació d’empreses eficients que aporten valor i implementen un model empresarial sòlid basat en el treball productiu, l’esforç i el lideratge. En Lanzadera busquen persones amb una idea o projecte empresarial innovador, i els ofereixen els recursos formatius, econòmics i estructurals necessaris per a convertir els seus somnis en realitat.

  ondara activa visita lanzadera (5)ondara activa visita lanzadera (6)

  Cal indicar que Ondara Activa és un projecte global dirigit als emprenedors locals que consta de diverses accions, incloent-hi un curs a mesura per a emprenedors; sessions amb tutors; reunions informals amb empresaris i emprenedors locals que parlen des de la seua experiència; i com a novetat aquesta visita a València per a conèixer les acceleradores.

  ondara activa visita lanzadera (7)

  Més informació
 • 14 març 2018
  VISITA D’ONDARA ACTIVA A LES ACCELERADORES D’EMPRESES DE VALÈNCIA

  Divendres passat 9 de març, emmarcada en la nova edició del programa d’impuls local per a la creació d’empreses “Ondara Activa” de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara, va tindre lloc la visita a València per a conèixer diferents empreses, incubadores i acceleradores de referència, com a Lanzadera i Bankia Fintech-Innsomnia. Un total de 18 persones, entre empresaris, emprenedors i formadors d’Ondara Activa, així com l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la tècnica ADL d’Ondara, Ana Cotaina, van participar en aquesta visita. José Ramiro ha qualificat l’activitat com molt positiva per a conèixer el que es realitza en l’àmbit de l’acceleració i de l’emprenedoria empresarial.

  ondara activa visita lanzadera (3)ondara activa visita lanzadera (4)

  Els participants d’Ondara Activa van poder conèixer “Bankia Fintech-Innsomnia”, que és la primera incubadora i acceleradora fintech d’Espanya, amb programes verticals d’acceleració basats en grans àrees de creixement econòmic (tecnologia 3D, indústria 4.0, realitat virtual o intel·ligència artificial, entre altres). També van visitar Lanzadera; una acceleradora d’empreses de capital privat (impulsada per Juan Roig) que naix per a recolzar líders emprenedors en la creació d’empreses eficients que aporten valor i implementen un model empresarial sòlid basat en el treball productiu, l’esforç i el lideratge. En Lanzadera busquen persones amb una idea o projecte empresarial innovador, i els ofereixen els recursos formatius, econòmics i estructurals necessaris per a convertir els seus somnis en realitat.

  ondara activa visita lanzadera (5)ondara activa visita lanzadera (6)

  Cal indicar que Ondara Activa és un projecte global dirigit als emprenedors locals que consta de diverses accions, incloent-hi un curs a mesura per a emprenedors; sessions amb tutors; reunions informals amb empresaris i emprenedors locals que parlen des de la seua experiència; i com a novetat aquesta visita a València per a conèixer les acceleradores.

  ondara activa visita lanzadera (7)

  Més informació
 • 14 març 2018
  Benicarló revitalitzarà el centre històric amb un pla especial de protecció, conservació i rehabilitació

  més

  Més informació
 • 14 març 2018
  MERCAT GOYESCO D'ELDA

  Elda celebra el seu primer Mercat Goyesco

  Del dissabte 24 al diumenge 25 de març de 2018, el Centre Històric d'Elda es convertirà en un Mercat Goyesco.

  La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Elda, a través de l'AFIC (Agència municipal per al Foment de la Innovació Comercial) , transforma per primera vegada la 19 edició de la seua Fira de Comerç Medieval en un mercado inspirado en l'època de Goya.

  Amb esta activitat, a través de què es pretén posar en valor la ciutat d'Elda i el seu Centre Històric, fomentant la vista de residents i veïns de tota la província, s'oferirà un esdeveniment artísitico en el que el públic assistent farà un salt en la història per a tornar a una altra època. El disseny del Mercat convertirà per uns dies, els carrers i places d'Elda en un gran escenari recreant la forma de vida de l'època Goyesca.

  El Mercat Goyesco, s'ubicarà en el Centre Històric de la ciutat, entorn de la Plaça de l'Ajuntament, Plaça del Sagrat Cor, carrer Colom i carrer Nou, iniciant la seua activitat cada jornada a les 11,00 del matí i fins a les 10,00 de la nit.

  Tot el recinte estarà decorat amb estendards, banderoles, tendals, -te-les de colors, telons, tires d'ones rematades en flocs i arboceda, tapicerías... instal·lades en els diferents recorreguts i places de la Fira per a donar forma a la línia argumental que conformarà l'ambient festiu del Mercat Goyesco.

  A més, es comptarà amb el suport de companyies artístiques d'alt nivell, comprenent algunes de les disciplines principals de l'època: teatre, música, oficis, recreacions, campamentos...

  D'esta manera participaran en el Mercat Goyesco de Elda el grup de música Turdión Músicos, la companyia teatral Entrejuglares, que oferirà teatre de carrer, animacions i malabars per a tots els públics, la companyia de dansa Caronte Danza. També formarà part del Mercat la Asociación Napoleònica Valenciana, que ofrecrá una nova i espectacular "Recreación histórica" centrada en els començaments del segle XIX y la Guerra de la Independència. I a més, junt amb els llocs d'artesania i tallers s'instal·larà un Campamento Napoleónico que recreceará la vida quotidiana, lluites entre soldats, duelos...

  Per als més menuts el Mercat Goyesco comptarà con Atraccions Infantils construidas artesanalment i totalment ecològiques, i amb un Racó Infantil con jocs tradicionals.

  Tot això sense oblidar que el Mercat comptarà amb una nodrida i completa oferta de puestos de venda artesanos con productes de decoració, complements, alimentació tradicional, tabernas... una atractiva oferta comercial i d'oci, que incorpora 10 talleres demostrativos de oficis artesans, que durant tota la jornada del Mercat Goyesco mostraran distintes formes de fabricació artesanal.

  Cal destacar que, d'acord amb la temàtica Goyesca de la Fira, en esta edició, per a la difusió publicitària de l'esdeveniment s'ha incorporat la imatge de l'entrada de la casa de la placeta de les Parres que data de l'any 1795 ubicada en el casc històric de la ciutat. S'ha comptat amb la col·laboració de l'Arqueólgo de la Regidoria de Patrimoni Juan Carlos Márquez i de la caserna els Cocos Lokos, havent-hi este últim facilitat la incorporació de la imatge de la porta de la casa de la placeta de les Parres, als que des de la Regidoria de Comerç es desitja agrair el seu assessorament i treball.

  L'obertura de la Fira es realitzarà el dissabte 24 de marzo a les 11,00 del matí, donant-se inici al Mercat amb el "Acto d'inauguración" a les 12,00 h, con una representació teatral dels revolucionaris del 2 de Maig i l'arribada dels músics i còmics i unes cercaviles que recorrerà tot el recinte.

  --------------

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

  Més informació
 • 13 març 2018
  DÍA DEL PADRE
  Més informació

 • Pàgina 1 de 417

 • Mostrant del 1 fins al 20 d'un total de 8336 registres

T'interessa

Ajudes 2018

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2018 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible