El portal del comerciant

Noticies

 • 01 abril 2020
  GUIA DE RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL A DISTANCIA Y ABASTECIMIENTO DE ZONAS RURALES SIN LOCALES COMERCIALES.
  Més informació
 • 01 abril 2020
  MODIFICACIÓ DE LES HABILITACIONS PER A l'OBERTURA COMERCIAL DE DIUMENGES I FESTIUS PER SETMANA SANTA I PASQUA
  Més informació
 • 01 abril 2020
  Modificació de diumenges i festius hàbils per a la pràctica comercial

  Es modifica la Resolució de 4 d’octubre de 2019, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020, i en concret:

  a) Suspendre les habilitacions per a l’obertura comercial al públic dels dies 5 d’abril, diumenge de Rams, i 12 d’abril de 2020, Diumenge de Pasqua, per raó de tractar-se de dies de major afluència turística a la Comunitat Valenciana, en aplicació del que disposa l’article 18.1 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana, ja que durant la duració d’estat d’alarma han desaparegut totes les circumstàncies i les causes que van motivar l’habilitació inicial.

  b) Habilitar el dilluns 13 d’abril, Dilluns de Pasqua, per a l’obertura comercial al públic.

  c) Mantindre el dia 10 d’abril, Divendres Sant, habilitat per a l’obertura comercial al públic.

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf

  Més informació
 • 01 abril 2020
  COVID19 GUIA PER A LA ACTIVITAT COMERCIAL A DISTÀNCIA I PROVEÏMENT DE LES ZONES RURALS

  El Real Decret 463/2020, de 14 de març, suspèn l'apertura al públic de determinats locals i establiments detallistes, quedant suspesa la possibilitat de compra de productes no contemplats al Real Decret. No obstant això, si està permès el comerç per internet, telèfon o per correspondència.

  Per aquesta raó, es recomanen una sèrie de mesures per a garantir la protecció dels ciutadans i treballadors en les modalitats de comerç en línia, telefònic, click & collet, click & car i la distribució del comerç rural a aquells municipis que no tenen comerç físic.

  Per a seguir les mesures descarrega el PDF

  Més informació
 • 01 abril 2020
  Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al *COVID-19.

  Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

  Més informació
 • 01 abril 2020
  GUIA DE RECOMANACIONS PER Al DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT COMERCIAL A DISTÀNCIA

  El document tracta les següents qüestions principals:

  Mesures higièniques per a la preparació dels embalatges i demanats 

  • Mesures específiques en les plataformes telefòniques de *call *center 
  • Mesures per a la venda de productes a través de la modalitat “clic & *collect” i clic & car. 
  • Mesures de serveis de lliurament d'àmbit rural. 
  • Mesures per al lliurament domiciliari d'enviaments procedents de comerç on-line, venda telefònica i per catàleg. 
  • Mesures que minimitzen el contacte entre el repartidor i el client 

  ACCÉS A la INFORMACIÓ PUNXANT---> ACÍ

  Més informació
 • 01 abril 2020
  RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifican las habilitaciones para la apertura comercial de domingos y festivos durante el período correspondiente a la Sem

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf

  Més informació
 • 01 abril 2020
  El Gobierno completa la protección y el apoyo a colectivos vulnerables, empresas y autónomos con más de 50 nuevas medidas

  https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx

  Més informació
 • 01 abril 2020
  MODIFICACIÓ DE DIUMENGES I FESTIUS HÀBILS PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL.

  Es modifica la Resolució de 4 d’octubre de 2019, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020, i en concret:

  a) Suspendre les habilitacions per a l’obertura comercial al públic dels dies 5 d’abril, diumenge de Rams, i 12 d’abril de 2020, Diumenge de Pasqua, per raó de tractar-se de dies de major afluència turística a la Comunitat Valenciana, en aplicació del que disposa l’article 18.1 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana, ja que durant la duració d’estat d’alarma han desaparegut totes les circumstàncies i les causes que van motivar l’habilitació inicial.

  b) Habilitar el dilluns 13 d’abril, Dilluns de Pasqua, per a l’obertura comercial al públic.

  c) Mantindre el dia 10 d’abril, Divendres Sant, habilitat per a l’obertura comercial al públic.

  DOGV.

  Més informació
 • 01 abril 2020
  PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LES NOVES MESURESPER A PIMES COVID-19
  Més informació
 • 01 abril 2020
  COVID 19 SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES DECLARACIONS DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DURANT EL PERIODE  DE LA SETMANA SANTA I PASQUA

  En data 30 de març de 2020, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha dictat la resolució que us adjuntem, per la qual modifica la resolució de dies festius i diumenges habilitats per a la pràctica comercial. Igualment, la directora general de Comerç, Artesania i Consum, ha dictat en la mateixa data una resolució que suspén les ZGAT entre els dies 5 i 12 d'abril, que també us adjuntem.

  Les mesures que contenen s'han consensuat amb les principals associacions del comerç.

  Aquestes resolucions entraran en vigor amb la seua publicació en el DOGV, que està pendent.

  Amb aquestes resolucions, la situació queda com segueix:

  Es podrà obrir de dilluns a dissabte, i es tancarà diumenge: és a dir, com una setmana normal sense festius ni època de ZGAT.

  Diumenge de Rams, dia 5, i Diumenge de Pasqua, dia 12, no es podrà obrir al públic.

  Divendres Sant, dia 10, i Dilluns de Pasqua, dia 13, en canvi, sí que es podrà obrir.

  En principi, no es suspenen les ZGAT respecte del dia 19, segon diumenge de Pasqua. Cas que es prorrogue el confinament declarat per l'estat d'alarma, s'estudiaran noves mesures.

  Descarregar PDF

  Més informació
 • 01 abril 2020
  Comunicat AGÈNCIA VALENCIANA DE *INNOVACION per a empreses i entitats innovadores del teixit empresarial valencià en referència al *COVID-19

  Comunicat AGÈNCIA VALENCIANA DE *INNOVACION per a empreses i entitats innovadores del teixit empresarial valencià en referència al *COVID-19

   

  1. TEXTO DE LA LLAMADA De acuerdo con las capacidades científicas, tecnológicas y empresariales presentes en el Sistema de Innovación de la Comunitat Valenciana, y que han sido identificadas por los diferentes comités estratégicos de innovación especializados (CEEIs) de la AVI, la Generalitat Valenciana lanza una llamada para que los agentes del Sistema de Innovación de la Comunitat Valenciana propongan soluciones innovadoras en la lucha contra el coronavirus.  


  La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, va dirigida, por tanto, a todas aquellas empresas y centros de investigación de la Comunitat Valenciana que dispongan de soluciones innovadoras maduras (con un TRL igual o superior a 6), que todavía no estén disponibles en el mercado para su compra inmediata, pero que puedan implementarse a corto plazo y en ámbitos directamente relacionados con el combate contra el COVID-19.  


  Entre las potenciales soluciones innovadoras, que han sido previamente detectadas en nuestro Sistema de Innovación, se encuentran, por ejemplo


  • Equipos de protección individuales o colectivos (mascarillas, trajes, gafas, guantes…) mejorados 
  • Detección y destrucción del virus, sistemas de desinfección masivos… 
  • Nuevos dispositivos de intervención o tratamiento del virus 
  • Soluciones para fabricación de ventiladores invasivos 
  • Soluciones, entre otras, con inteligencia artificial, para conocer en tiempo real la disponibilidad de recursos sanitarios o diagnósticos por imagen 
  • Soluciones automatizadas para prestación de servicios no sanitarios en el ámbito hospitalario 
  • Soluciones, entre otras, con inteligencia artificial, para mejorar la respuesta ciudadana ante la crisis sanitaria 


  La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, junto con la AVI, y con el asesoramiento experto de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, realizará un filtro de las propuestas recibidas y la Generalitat Valenciana procurará la financiación para aquellas que resulten prioritarias.

    
  El plazo límite para aportar las soluciones innovadoras es el viernes 3 de abril, a las 20 horas, cumplimentando el formulario que aparece a continuación. 

   COMUNICADO Y FORMULARIO


  Para cualquier consulta, estamos a su disposición en: • Teléfonos: 96 647 83 60 (Alicante)y 96 386 92 00 (València) • Correo electrónico: info.avi@gva.es 

  Més informació
 • 01 abril 2020
  Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

  El Govern completa la protecció i el suport a col·lectius vulnerables, empreses i autònoms amb més de 50 noves mesures.

  BOE.

  Més informació: 

  http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3762

  Nota de premsa.

   

  Més informació
 • 01 abril 2020
  L'AJUNTAMENT DE SAGUNT IMPLEMENTA UN SERVEI D'ASSESSORIA PER A PETITES I MITJANES EMPRESES
  Més informació
 • 01 abril 2020
  MODIFICACIÓ DEL CALENDARI COMERCIAL 2020 MANISES

  MODIFICACIÓ DEL CALENDARI COMERCIAL 2020 MANISES


  Segons Acord del Ple de data 30 de març de 2020:

  El 9 (Dijous Sant) i el 20 (Sant Vicent Ferrer) d'abril se suspenen els dies festius. Sí que es podrà obrir.

  Segons RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifiquen les habilitacions per a l'obertura comercial de diumenges i festius durant el període corresponent a la Setmana Santa i Pasqua:

  El 5 (Diumenge de Rams) i el 12 (Diumenge de Pasqua) d'abril, no es podrà obrir al públic.

  El 10 (Divendres Sant) i el 13 (Dilluns de Pasqua) d'abril, sí que es podrà obrir.

  Més informació
 • 01 abril 2020
  Economía contacta con los clústeres industriales para estudiar posibles escenarios tras el COVID-19 y arbitrar medidas e instrumentos financieros para las pymes

  http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853142

  Més informació
 • 01 abril 2020
  SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES DECLARACIONS DE ZONA DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DURANT EL PERÍODE CORRESPONENT A SETMANA SANTA I PASQUA
  Més informació
 • 31 març 2020
  Orde SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'establixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març,

  Enllaç.

  Més informació

 • Pàgina 1 de 507

 • Mostrant del 1 fins al 20 d'un total de 10130 registres

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2020 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible