El portal del comerciant

Ajudes directes

 

A continuació es mostra un menú temàtic d'opcions amb la llista de les ajudes, subvencions i bonificacions convocades pels diferents organismes públics, amb accés a l'enllaç corresponent punxant sobre el tipus triat.

Existeixen ajudes convocades altres anys i/o vençudes, però s'inclouen perquè probablement en els pròxims exercicis es tornen a convocar per a les mateixes activitats i conceptes, podent variar requisits, quantia de la subvenció i/o col·lectius beneficiaris.

No obstant això pot servir com orientació i en qualsevol cas, a través de la 'ASESORIA ON-LINE', pot formular qualsevol consulta que li serà atesa a través de correu electrònic, o concertar una cita amb el tècnic/a AFIC del seu municipi per a la resolució presencial de les qüestions que desitge plantejar.

AJUDES I SUBVENCIONS DIRECTES

 

 

*COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES 2017

*EMPRENEM COMERÇ 2017 (Vigent)

 

*EMPRENEM COMERÇ (fins el 8/10/16)

L'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada al DOCV de 17/8/2016, aprova les bases per les que es regula la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

Posteriorment, les respectives resolucions de convocatòria establiran les actuacions objecte de subvenció, la seua dotació pressupostària, i els terminis de presentació de sol·licituds i justificació d'actuacions.

Per Resolució de 16 de setembre de 2016 (DOCV 23/09/16), del director general de Comerç i Consum, es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2016 (també disponible aquí extracte de la referida Resolució)

En esta convocatòria les persones emprenedores podran optar a subvencions per a les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d'una activitat comercial en un local on amb anterioritat s'haja dut a terme activitat econòmica.

L'establiment haurà d'obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda, i seran subvencionables les despeses d'estudis de viabilitat i factibilitat comercial, constitució de l'empresa, traspàs del local, i lloguer de local fins el 30 de setembre, amb una ajuda màxima per sol·licitant de 10.000 euros.

Per a accedir a detall, tràmit telemàtic i/o descàrrega d'impresos visiteu http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15256&version=amp

 

*Foment de l'ocupació adreçat a emprenedors 2015 (SERVEF)

*Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat 2015 (SERVEF)

*Llistat de subvencions Portal de l'Emprenedor GVA: http://www.emprendedores.gva.es/ayudas_subvenciones_listado

T'interessa

Ajudes 2018

Informe Anual de la Distribución Comercial de la Comunitat Valenciana 2017 y avance 2018

Foro Retail Future

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

  • ©2019 Generalitat Valenciana.
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • El portal del comerç sostenible