El portal del comerciant

Menú:

Solució de conflictes entre empreses. L'Arbitratge Mercantil

El Consell Superior de Cambres de Comerç, a través de la Cort Espanyola d'Arbitratge, ha articulat un sistema extrajudicial i voluntari per a resoldre conflictes comercials entre empreses, en base a les competències que li atorga l'art. 2.1 de la Llei 3/1993, de 22 de Març, Bàsica de les Cambres Oficials Oficiales de Comerç, Indústria i Navegació.

La Cort Espanyola d'Arbitratge compta amb una xarxa de més de 40 Corts i Tribunals d'Arbitratge distribuïda en les diverses Cambres de Comerç, í pot realitzar arbitratges tant en dret com en equitat per a resoldre de forma definitiva les diferències que les partes en litigi li hagen sotmés.

Per a consultar les principals qüestions (procediments, terminis, despeses...) relacionades amb el funcionamient de les Corts d'Arbitratge, punxeu aquí.

 

+info:

Secretaría de la Corte Española de Arbitraje, Ribera del Loira, 12.  C.P. 28042 - Madrid

Fax: 91 590 60 08

Tel. 91 590 69 16

E-Mail arbitraje@cscamaras.es

Solució de conflictes entre empreses. L'Arbitratge Mercantil (261)