El portal del comerciant

Registre de marca comercial

1. Abans de sol·licitar una marca comercial

  • Convé que s'assegure que no es troba inscrit amb anterioritat per a evitar despeses i tràmits innecessaris. Per a això pot consultar, si es tracta d'una denominació, el localitzador de marques de la pàgina web de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i efectuar-ne la recerca corresponent. Si com a resultat de la recerca localitza un registre anterior de denominació idèntica a la que vosté pretén inscriure i destinada a distingir productes idèntics o similarshaurà de tenir en compte que, si el titular anterior s'hi oposa, la seua sol·licitud pot ser denegada.
  • Si no localitzara un signe idèntic, se li recomana que encarregue una recerca de sol·licituds o drets anteriors per semblança fonètica (ANAR A MÉS INFORMACIÓ), ja que el localitzador de marques no realitza este tipus de recerques i els titulars de signes anteriors semblants poden, així mateix, oposar-se a la seua sol·licitud. Es tracta d'un servici que realitza  l'OEPM després de pagament previ o d'una taxa.

2. Sol·licitud d'una marca comercial

3. Durant la sol·licitud d'una marca nacional

  • Pot seguir la seua tramitació administrativa per Internet a través de la pàgina web d'este organisme en "bases de dades" i "situació d'expedients".
  • Qualsevol incident que s'observe en la tramitació de la seua sol·licitud que impossibilite el registre se li comunicarà a l'adreça que haja designat i se li donarà l'oportunitat de remoure els obstacles que s'hagueren detectat (requisits, data presentació, requisits de forma, prohibicions absolutes i relatives). Així mateix, se li comunicarà l'expedició del seu títol de registre perquè puga retirar-lo.
  • Així mateix, ha de tenir present que l'OEPM efectua d'ofici una recerca informàtica referida a cada sol·licitud de marques o noms comercials als efectes de detectar possibles situacions d'incompatibilitat registral amb les marques anteriors. L'OEPM l'informarà -a partir de la presentació de la seua sol·licitud i durant la vigència de la seua marca- en els supòsits en què en esta recerca s'haguera detectat alguna sol·licitud posterior que poguera afectar els seus drets, amb la finalitat que, si ho estima convenient, puga oposar-se al registre de la marca sol·licitada.

4. Una vegada sol·licitada una marca comercial

  • Qualsevol incident que s'observe en la tramitació de la seua sol·licitud que impossibilite el registre se li comunicarà a l'adreça que haja designat i se li donarà l'oportunitat de remoure els obstacles que s'hagueren detectat (requisits, data de presentació, requisits de forma, prohibicions absolutes i relatives). Així mateix, se li comunicarà l'expedició del seu títol de registre perquè puga retirar-lo.
  • Així mateix, ha de tenir present que l'OEPM efectua d'ofici una recerca informàtica referida a cada sol·licitud de marques o noms comercials als efectes de detectar possibles situacions d'incompatibilitat registral amb les marques anteriors. L'OEPM l'informarà -a partir de la presentació de la seua sol·licitud i durant la vigència de la seua marca- en els supòsits en què en esta recerca s'haguera detectat alguna sol·licitud posterior que poguera afectar els seus drets, amb la finalitat que, si ho estima convenient, puga oposar-se al registre de la marca sol·licitada

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

  • ©2019 Generalitat Valenciana.
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • El portal del comerç sostenible