El portal del comerciant

Recàrrecs per pagaments fora de termini

Segons l'article 27 de la LGSS (després de la modificació feta per la Llei 52/2003), els subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar estan obligats a presentar els documents de cotització i a fer-ne el pagament dins dels terminis reglamentaris. No obstant això, en cas de no poder pagar, el recàrrec serà menor si almenys s'han presentat els documents de cotització. Ho veiem en el quadre següent. El pagament de les quotes pot domiciliar-se en una entitat financera; en este cas, si no es pagara, es considera que ha hagut presentació dels documents de cotització en termini.

Si es presenten els documents de cotització dins del termini reglamentari...

I es paguen les quotes degudes dins del primer mes següent al venciment del termini reglamentari.

3%de recàrrec de mora (període voluntari)

I es paguen les quotes degudes dins del segon mes següent al venciment del termini reglamentari.

5%de recàrrec de mora (període voluntari)

I es paguen les quotes degudes dins del tercer mes següent al venciment del termini reglamentari.

10%de recàrrec de mora (període voluntari)

I es paguen les quotes degudes a partir del tercer mes següent al venciment del termini reglamentari.

20%de recàrrec de mora (període voluntari)

Si no es presenten els documents de cotització en termini reglamentari...

I es paguen les quotes degudes abans de l'acabament del termini d'ingrés establit en la reclamació de deute o acta de liquidació.

20%de recàrrec de mora (període voluntari)

I es paguen les quotes degudes a partir de la terminació de l'esmentat termini d'ingrés

35%de recàrrec de constrenyiment (via executiva)

A més, cal tenir en compte els possibles interessos de demora.

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

  • ©2019 Generalitat Valenciana.
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • El portal del comerç sostenible