El portal del comerciant

Menú:

Normativa sobre associacions

La normativa que regeix les associacions varia en funció dels seus estatuts i de l'activitat que desenvolupen. Els tipus principals d'associació són els següents:

1. Organitzacions sindicals i empresarials

Associacions professionals, sindicals o empresarials, dissenyades per al desenvolupament de les seues activitats en el camp de les relacions laborals
(la normativa s'hi troba a la part final de la pàgina)
vincle: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=353&version=amp

2. Associacions

Associacions de caràcter docent, cultural, artístic i beneficioassitencial, de voluntarietat social
(la normativa s'hi troba a la part final de la pàgina)
vincle: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=83&version=amp

3. Associacions professionals de treballadors autònoms

Constitució, estatuts i la resta d'actes inscriptibles de les associacions professionals de treballadors autònoms que desenrotllen la seua activitat a la Comunitat Valenciana
vincle: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15969&version=amp

Normativa sobre associacions (272)