El portal del comerciant

Menú:

Funcions de la Xarxa Afic

- Apropar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris, coordinant les relacions entre els comerciants i les Administracions Autonòmica i Local.

- Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal.

- Potenciar els centres comercials tradicionals en els quals es basa l'articulació del territori de la localitat, afavorint la seua consolidació com funció de centralitat urbana.

- Facilitar l'accés a la informació especialitzada als operadors del sector de la distribució comercial, a través de la utilització d'eines telemàtiques especifiques a l’efecte.

- Participar en els estudis sobre la situació del comerç local, que han d'identificar els factors socials, econòmics i urbanístics que condicionen la seua dinàmica.

- Realitzar propostes d'actuació sobre les estratègies i inversions a desenrotllar, tant en les actuacions territorials d'inspiració comercial, com les que afecten els equipaments col·lectius.

- Executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen el comerç de la ciutat.

- Qualsevol altra actuació i/o projecte que coadjuven a l'efectiva racionalització i modernització de l'estructura comercial, així com la creació o captació d'oportunitats de negoci dins del municipi, que redunden en la millora de la qualitat de vida i en el foment de l'atractiu de la ciutat.
 

Funcions de la Xarxa Afic (310.2)