El portal del comerciant

Menú:

Models de contractes, Estatuts, impresos...

Estatuts d'una Societat Limitada

Estatuts Societat Limitada Unipersonal

Estatuts Societat Limitada Nova Empresa

Estatuts d'una Societat Limitada Professional.

Estatuts d'una Societat Anònima.

Estatuts d'una Societat Limitada Laboral

Estatuts d'una Societat Anònima Laboral

Estatuts d'una Cooperativa de Treball Associat

Model de contracte de Societat Civil o Comunitats de Béns

Model de contracte del treballador autònom econòmicament dependent

 

Models de contractes, Estatuts, impresos... (20)