El portal del comerciant

Menú:

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Davant les modificacions produïdes a l'Impost sobre el Valor Afegit per l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, hem considerat d'interés la introducció d'una sèrie d'informacions de cara a poder donar respostes a les qüestions que es puguen plantejar així com possibilitar un major coneixement sobre aquest Impost:

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) (226)