El portal del comerciant

Menú:

Fires comercials de la Comunitat Valenciana

 

La Direcció General de Comerç i Consum exercix les funcions de promoció i impuls de les institucions firals i fires de la Comunitat Valenciana, a través del Servei de Promoció del Comerç, Consum i Artesania.

 

 

En aquest apartat podrà consultar les dates de realització de les fires comercials així com les dades més destacables de cada fira.

Resolució de 24 de novembre de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual es fa públic el calendari de fires comercials de la Comunitat Valenciana de l'any 2018

Normativa fires

Fires comercials de la Comunitat Valenciana (322)