El portal del comerciant

Menú:

Ferramenta per a l'elecció del local

Este senzill qüestionari et permetera valorar un local determinado i la comparació amb altres que puguen ser interessants per al teu projecte.

Les valoracions es realitzen basant-se en una escala de l'1 al 10. Els totals són obtinguts fent la suma ponderada de les valoracions realitzades a les quinze qüestions. No totes té la mateixa ponderació ja que s'ha intentat donar més pes a aquells aspectes més rellevants a l'hora de prendre una decisió de compra o arrendament.

Les valoracions es realitzen basant-se en una escala de l'1 al 10.
Els totals són obtinguts fent la suma ponderada de les valoracions realitzades a les quinze qüestions.

Durada arrendament

de menys (1) a més (10)

Preu arrendament

de menys (1) a més (10)

Superficie del local

de menys (1) a més (10)

Disponibilitat/possibilitat d'aparcaments

de menys (1) a més (10)

Nivell de trànsit per als vianants

de menys (1) a més (10)

Il·luminació del carrer

de menys (1) a més (10)

Necessitat o no d'obres de reforma i condicionament

de menys (1) a més (10)

Nivell d'exigència mormativa i demora a l'hora d'obtenir les corresponents llicències municipals per part de l'Ajuntament de la localitat on se situa el local

de menys (1) a més (10)

Cost de la llicència d'obertura/activitats

de menys (1) a més (10)

Existència de competidors directes ja consolidats i amb avantatges competitius

de menys (1) a més (10)

Existència o no d'establiments complementaris

de menys (1) a més (10)

Adequació de les característiques de la clientela potencial de la zona (edat, nivell de renda) amb les característiques dels nostres productes i/o serveis

de menys (1) a més (10)

Situació residencial i demogràfica: zona en expansió

de menys (1) a més (10)

Disponibilitat/proximitat de transport públic

de menys (1) a més (10)

Qualitat de la protecció policial. Nivell de seguretat

de menys (1) a més (10)

Ferramenta per a l'elecció del local (11)