El portal del comerciant

Menú:

Enllaços d'interés autonòmics

A continuació vam mostrar una llista amb enllaços a pàgines web amb informació interessant per a la creació i gestió de projectes empresarials.

WEBS GENERALS

WEBS LEGISLATIVES

WEBS SOBRE CONTRACTACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

WEBS SOBRE FISCALITAT, COMPTABILITAT I TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

WEBS ADMINISTRATIVES

 • http://www.administracion.es
  • Portal genèric d'accés per part del ciutadà a l'Administració General de l'Estat.
 • http://www.map.es
  • Directori temàtic de Serveis Públics del Ministeri d'Administracions Públiques. Informació sobre la creació d empreses i el seu finançament.
 • http://www.ipyme.org
  • Web de la Direcció General de Política de la PIME: informació sobre creació d'empreses, contractació, finançament, fiscalitat, cooperació empresarial...
 • https://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
  • Informació sobre el desenvolupament de l'activitat empresarial en el mercat interior europeu.
 • http://www.comercio.gob.es
  • Pàgina web de la Secretaria d'Estat de Comerç i Turisme. Informació sobre el sector de comerç minorista

Enllaços d'interés autonòmics (110.1)