El portal del comerciant

Menú:

Declaració Operacions amb Tercers (347)

 

És únicament una declaració de les operacions realitzades amb terceres persones, tant clients com proveïdors, amb les que hàgem superat al llarg de l'any la xifra de 3.000 € i no suposa un desembossament de cap quantitat.

La declaració d'operacions amb tercers no implica cap gasto o moviment econòmic sinó que representa una informació subministrada a la Hisenda Pública sobre els moviments econòmics amb altres entitats o organismes que al cap de l'any hagen superat els 3.000 € en un sentit o en un altre.

MODELS:

NORMATIVA:

Declaració Operacions amb Tercers (347) (270)