El portal del comerciant

Creació, trasllat o modificació de mercats de venda no sedentària

Objecte

És la venda realitzada pel comerciant fora d'un establiment comercial permanent de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els llocs degudament autoritzats en instal.lacions comercials, desmuntables o transportables, incloent camions-botiga.

Termini de presentació

Durant tot l'any

On adreçar-se?

 • En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, oa la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol licitud ia la còpia.
 • I, preferentment, en:
  • REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE COMERÇ - ALACANT
   RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41.
   03002 Alacant / Alicante
   Tel: 012
  • REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE COMERÇ - CASTELLÓ
   AV. GERMANS BOU, 47.
   12003 Castelló de la Plana / Castelló de la Plana
   Tel: 012
  • REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE COMERÇ - VALÈNCIA
   C / GREGORIO GEA, 27.
   46009 València
   Tel: 012
  • REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'INDÚSTRIA, COMERÇ I INNOVACIÓ
   C / Colom, 32
   46004 València
   Tel: 012

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Instància de sol.licitud.
 • Memòria aprovada per l'òrgan competent en què consti:
  • Estudis i dades que justifiquin la decisió.
   · Periodicitat amb què es pretén implantar.
   · Nombre de punts de venda previstos.
   ? Horari d'obertura i de tancament.
   · Plànol d'emplaçament.
   · Relació de productes que serien autoritzats.

Tràmits

 • Presentació de la documentació.
 • Avaluació de consultes.
 • Estudi.
 • Resolució.

¿Què es pot sol licitar?

No es contempla recurs ja que es tracta d'un acte de tràmit.

Informació complementària

L'alta del mercat en el Registre d'Activitats Comercials té una vigència indefinida amb les dades facilitades, mentre l'Ajuntament no demani la seva modificació, ampliació o cessament.
No obstant això, l'alta dels comerciants ambulants tindrà un període de validesa de tres anys, de manera que transcorregut aquest hauran de demanar la pròrroga de la inscripció.

Fonts jurídiques i / o documentals

- Llei 8 / 1986, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials (DOGV núm 497, de 31/12/86).

- Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula l'exercici de la venda fora d'establiment comercial, en la modalitat de venda no sedentària (DOGV núm 1202, de 1989.12.14 ).

- Ordre de 6 de juny de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desenvolupa el Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm 1336, de 29 / 6 / 90).

- Decret 230/2007, de 30 de novembre.

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2019 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible