El portal del comerciant

Menú:

Actuacions de la xarxa

PROJECTE COMPETITIVITAT COMERÇ

Dades bàsiques

Títol: PROJECTE COMPETITIVITAT COMERÇ
Organisme: ALCOI
Data de inici: 07-09-2021

Projecte per al comerç local que promoga la seua competitivitat basant-se en el prestigi, utilitzant la metodologia syncplexity, dissenyada per a facilitar transformacions efectives de negocis.

 

L'any 2019 es posa en marxa a la ciutat una iniciativa impulsada per l'ajuntament, consistent a promoure la transformació del model competitiu del comerç detallista. Projecte denominat Alcoi Prestigi, es pretén dotar als comerços detallistes de les ferramentes necessàries per a fer front als reptes que, tant els entorns econòmics del present com aquells que poden visualitzar-se a mitjà termini, es plantegen per a este tipus de negocis.

L'ajuntament d'Alcoi es va recolzar per a dur a terme aquesta iniciativa mitjançant el model Syncplexity, que ja estava donant bons resultats en altres regions del país; concretament en el sud de Catalunya. Aquest model, dissenyat per a ajudar als negocis (comerços i empreses) a prosperar en entorns hipercompetitius, ha demostrat ser també eficaç per a fer front a l'adversitat plantejada per la pandèmia de 2020-21.

Per a dur a terme aquest projecte és conta amb la col·laboració de les entitats locals concernides, concretament mitjançant conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç i Industria d’Alcoi i el suport de les Associacións/Federació de Comerç de la ciutat.

https://cadenaser.com/emisora/2021/04/13/radio_alcoy/1618324789_264633.html

https://cadenaser.com/emisora/2021/04/08/radio_alcoy/1617892243_062088.html

https://www.youtube.com/watch?v=NIoIH51rXdI

https://www.aramultimedia.com/el-comerc-dalcoi-ha-de-ser-motor-de-positivitat

 

Tornar al llistat de actuacions

Actuacions de la xarxa ()