El portal del comerciant

Menú:

Actuacions de la xarxa

BASES PLA RESISTIR 2

Dades bàsiques

Títol: BASES PLA RESISTIR 2
Organisme: MONFORTE DEL CID
Data de inici: 07-06-2021

S'HA PUBLICAT LA CONVOCATÒRIA QUE OBRI EL TERMINI DE 10 DIES PER A la PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

PLA RESISTIR 2 MONFORTE DEL CID BUTLLETÍ: BOP núm. 106 EXTRACTE: Ajuntament de Monforte del Cid: Extracte de la convocatòria de les ajudes Parèntesis Monforte del Cid (Pla Resistir 2) aprovat mitjançant el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell ENLLAÇ: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/06/07_106/2021_007220.pdf

IMPORTANT RESPECTE A la SEGONA PART DE LES AJUDES PARÈNTESIS DE L'AJUNTAMENT DE MONFORTE DEL CID: S'HA PUBLICAT LA CONVOCATÒRIA QUE OBRI EL TERMINI DE 10 DIES PER A la PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. LA DOCUMENTACIÓ COMPLETA ESTÀ PUBLICADA EN LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS.

Enllaç a BDNS amb convocatòries i formularis: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/567922

Tota la info en: http://www.monfortedelcid.es/bases-plan-resistir-2-monforte-del-cid

#MonfortedelCid #PlanResistir

Tornar al llistat de actuacions

Actuacions de la xarxa ()