El portal del comerciant

Menú:

Actuacions de la xarxa

PLA RESISTIR "AJUDES PARÈNTESIS"

Dades bàsiques

Títol: PLA RESISTIR "AJUDES PARÈNTESIS"
Organisme: VALÈNCIA
Data de inici: 12-02-2021

L'objecte de la convocatòria és pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I del Decret llei 1/2021 de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir que inclou Ajudes Parèntesis per a cada municipi .

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els que determine l'Annex II.

Subvenció:

1) Una quantitat fixa de 2000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l'Annex I d'aquesta Convocatòria.

2) Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la seguretat social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms en els sectors identificats en l'Annex I d'està convocatòria.

Publicació oficial: BOP núm. 28, d'11 de *febrer de 2021.

Termini de el  12 de febrer a el  3 de març de 2021, tots dos inclusivament.

Tornar al llistat de actuacions

Actuacions de la xarxa ()