El portal del comerciant

Menú:

Actuacions de la xarxa

TARGETA D'ALZIRA

Dades bàsiques

Títol: TARGETA D'ALZIRA
Organisme: ALZIRA
Data de inici: 10-06-2020

OBJECTIUS: Alzira és una ciutat eminentment comercial suposant el comerç minorista un important suport de la seua economía, a més a més es un rellevant nucle comercial i industrial, proporcionant un gran nombre de servicis als habitants de la Comarca.
L'objectiu marcat desde la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç és la realització d'actuacions, que de forma directa o indirecta, puguen incidir en el desenvolupament de l'activitat comercial d'Alzira, amb esta finalitat es posas en marxa la CAMPANYA TARGETA d'ALZIRA, que posarà en circulació la TARGETA D'ALZIRA.

Cada any, l'Ajuntament d'Alzira destina part del seu presupost al foment de l'ocupació y el desenvolupament local, a través de la concesió d'ajudes i subvencions que s'entreguen a emprenedors i empresaris que s'estableixen en Alzira.
A través d'esta mesura es preten conjugar totes les accions de promoció econòmica, amb la finalitat principal de que els recursos d'Alzira repercuteixen directament en la propia localitat. Estos objetius es poden aconseguir mijançant l'us de la TARJETA DE ALZIRA.
2. DENOMINACIÓ DE LA CAMPANYA
El lema proposat per a esta campanya és: TARGETA D'ALZIRA
3. DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ
L'objetiu final és que tots els comerços d'Alzira participen en esta campanya, per a poder formar part de la relació de comerços en els que es podrà utilitzar la TARGETA D'ALZIRA.
La TARGETA D'ALZIRA no tindrà cap cost per al comerç, l'única condició serà mantindre en un lloc visible el soport identificador de que l'establiment està adherit a este sistema de pagament.
L'emisió de l'esmentada targeta se realiza a través del Conveni de Col·laboració celebrat entre l'Ajuntament d'Alzira, Caixa Popular-Caixa Rural Coop. Cto. V. i la Associació Empresarial d'Alzira.
L'Associació Empresarial d'Alzira col·laborarà en la difusió d'este sistema de pagament entre els seus associats, remitint a l'Ajuntament d'Alzira el llistat de comerços i empreses adherides.
4. SUPORT DE LA CAMPANYA
Els comerços interessats instal·laran en els seus escaparates un VINIL amb el lema de la campanya per a que el propietari de la TARGETA D'ALZIRA puga identificar els comerços on pot utilitzar este sistema de pagament.
Encara que es tracta d'un sistema de pagament electrònic, la imatge de la campanya s'ha inspirat en l'antic Pont de San Bernardo, com motiu representatiu de la ciutat. Esta imatge ja aparecía en els billets emesos en Alzira en l'any 1937, durant la guerra civil.
5. PUBLICITAT DE LA CAMPANYA
La difusió de la campanya se realizarà utilizant diferents ferramentes de forma complementaria:
Boletí electrónicoIDEA
Facebook idea/Twitter idea
Web www.idea-alzira.com /Web www.alzira.es
Web www.portaldelcomerciante.com
Web www.aealzira.com / Revista de la AEA “L´Emprenedor”
Emisión de cuñas publicitarias en Alzira Radio
Emisión de cuñas publicitarias en diario digital.
Presentación en RUEDA DE PRENSA de la campaña ante los medios de comunicación.
6. DURACIÓ DE LA CAMPANYA
La campanya tindrà una duració indeterminada, i permaneixerà activa mentres la TARGETA D'ALZIRA siga la forma de pagament de les ajudes i subvencions de l'Ajuntament d'Alzira.
7. INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA
El termini per a formalitzar l'adhesió estarà obert mentres la campanya continue activa. Els comerços que  s'adhereixguen a la campanya se publicaràn en els medis anteriorment descrits.
La inscripció serà gratuïta i es realitzarà en la Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de l'Ajuntament d'Alzira. Ronda d´Algemesí, 4 (46600) Alzira - Tel. 96 245 51 01/ Fax 96 245 53 90
La fulla d'inscripció estarà disponible en:
www.idea-alzira.com
www.portaldelcomerciante.com/alzira
www.aealzira.com
 

Tornar al llistat de actuacions

Actuacions de la xarxa ()