El portal del comerciant

Preguntes freqüents

 • ¿QUÈ SÓN TENDES DE CONVENIÈNCIA?

  Són aquelles que, amb una extensió útil no superior a 500 m2, romanguen obertes al públic, almenys 18 hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma similar, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, videos, joguets, regals i articles varis

 • ¿QUÈ ÉS L'ACTIVITAT COMERCIAL EN RÈGIM DE FRANQUÍCIA ?

  És l'activitat que es duu a efecte en virtut d'un acord o contracte pel qual una empresa, denominada franquiciadora, cedeix a una altra, denominada franquiciada, el dret a l'explotació d'un sistema propi de comercialització de productes o serveis.

 • ¿QUÈ ÉS LA LLICÈNCIA COMERCIAL ESPECÍFICA ?

  És l'autorització que requereix la instal·lació o ampliació de grans superfícies comercials i d'establiments comercials de descompte dur, amb caràcter previ a la sol·licitud de les llicències municipals d'instal·lació, obertura i obres. La mateixa llicència requeriran els establiments comercials la reforma dels quals o ampliació determinés la seua inclusió en les citades classificacions de grans superfícies comercials o establiments comercials de descompte dur.

 • ¿QUINS CRITERIS SE SEGUEIXEN PER A LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA COMERCIAL ESPECÍFICA ?

  Són els següents:

  a) Valoració de l'equipament comercial preexistent en cada zona, en funció de la seua aptitud per a garantir la qualitat, varietat, servei, preus i horaris de l'oferta actual i previsible.

  b) Valoració dels efectes sobre l'estructura comercial existent, en funció de les millores de competència que aporte cada establiment proposat i dels eventuals efectes negatius per al menut comerç de la zona.

  c) Estudi de l'impacte urbanístic, sobre el tràfic i l'accessibilitat via i sobre el medi ambient.

  d) Consideració de la incidència que l'engegada del projecte tindria sobre el nivell i la qualitat de l'ocupació en la seua zona d'influència.

  e) Viabilitat del projecte i possibles accions d'enfortiment de les àrees comercials preexistents en cada zona d'influència.

 • ¿QUÈ SÓN GRANS ESTABLECMIENTOS D'IMPACTE TERRITORIAL?

  Es defineixen com establiments comercials, individuals o col·lectius, que conten amb una superfície comercial igual o superior a 2.500 m2.

T'interessa

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2017 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible